Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПЕТГОДИШНИТЕ ДЦК ВЪЗВЪРНАХА АВТОРИТЕТА СИ

Петгодишните лихвоносни държавни ценни книжа отново привлякоха вниманието на първичните дилъри и на техните клиенти. На 23 април Централната банка проведе първия аукцион за продажба на част от поредната емисия книжа от отворен тип с такава срочност. В края на миналата година Министерството на финансите, въз основа на много доброто финансово състояние на банковата система, реши да пласира пробно на първичния пазар петгодишна лихвоносна емисия. Продажбата на 40 млн. лв. номинал от книжа с купонни плащания в размер на 9% на годишна база чрез четири аукциона премина успешно. Последвалите търгове през тази година за 60 млн. лв. номинал от втората петгодишна емисия също пожънаха огромен успех. И докато на аукциона от 9 октомври 2000 г. бе достигната средна годишна доходност 9.31%, в началото на 2001 г. тя спадна до 8.59%, а по-късно и до 7.44 процента. В резултат на това Министерството на финансите намали лихвата на продаваната сега трета поредна петгодишна емисия от 9 на 8 процента.
За покупката на обявените от Централната банка 20 млн. лв. номинал кандидатстваха всички първични дилъри. Сумата на регистрираните заявки за участие достигна впечатляващите 55.85 млн. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална годишна доходност бяха съответно 6.95, 7.13 и 7.38 процента.
На 27 април също се проведе търг за продажба на ДЦК. Това се наложи заради празничните дни около 1 май. Плащането на книжата обаче ще се осъществи на 2 май (сряда). Финансовото министерство предложи тримесечна безлихвена емисия за 10 млн. лв. номинална стойност. Отделни участници на пазара са заявили своя постоянен интерес към закупуването на тези държавни облигации.
През изминалата дълга работна седмица напук на песимистите паричният пазар отбеляза своеобразен ренесанс. Великденските празници преди две седмици донесоха поредната ликвидна криза на пазара. Малко преди да настъпят, лихвените равнища по предоставян ресурс за най-търгувания срок - от един ден, се покачиха от нормалните 3.5% до 9.5 процента. Още в началото на седмицата първите признаци за нормализиране на пазара бяха налице. През целия период левов ресурс на овърнайт депозит вече се предоставяше при нива между 4 и 4.6 процента. Въпреки че някои от участниците на пазара все още ги намират за високи, те се вписват в рамките на традиционните по-високи стойности, при които се сключват сделки в дните непосредствено преди празници и когато приключва регулирането на минималните задължителни резерви - в случая 1 и 3 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във