Банкеръ Daily

Пари и пазари

Пет начина за пестене на ток

След шока от изравнителните сметки за парно, за някои от клиентите на топлофикациите в страната дойде ред отново да си спомним, че зимата е неизбежна, а с нея и по-високите енергийни разходи, които трябва да предвидим в семейния бюджет. По тази причина БТА потърси за коментар експерти от Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ и от платформата за енергийно спестяване за домакинствата и бизнеса за това как да намалим разходното перо за ток и парно, което по оценки на статистиката е средно около 18 на сто в семейната хазна.

КОЛКО БИ НИ СТРУВАЛО ОБНОВЯВАНЕТО И КОГА ЩЕ НИ СЕ ВЪРНАТ ПАРИТЕ?

С уговорката, че няма и не може да има някакви средни стойности на квадратен метър за подобряване на енергийната ефективност на жилищата ни, Людмил Костадинов, главен експерт анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия, индивидуални цели в Агенция за устойчиво енергийно развитие, коментира, че средно около 174 лева за квадратен метър разгъната застроена жилищна площ излиза енергийното обновяване на апартамент в многофамилна жилищна сграда по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2018 г. Тогава са били направени инвестиции от 560 756 хиляди лева, за да се реновират 3 225 647 кв. метра разгъната застроена площ, което прави 174 лева на квадратен метър жилищна площ. При други равни условия разходите за изолация на еднофамилна жилищна сграда на единица жилищна площ ще са значително по-големи в сравнение с многофамилна сграда, посочват още от Агенцията.

Експерти смятат, че ориентировъчно възвращаемостта на вложенията например за подобряване изолацията на подове, стени, тавани, врати и прозорци е 10-15 години, за подмяна на отоплителните уреди с по-ефективни - радиатори, котли, климатици, термопомпи и т.н. - 5-7 години, подмяна на битови уреди и лампи със съответните уреди с по-висок клас на енергийна ефективност и с подходящ размер и капацитет, отговарящ на реалните нужди - 2-4 години.
Подобряването на енергийната ефективност е процес, който не бива да се прави без предварителен анализ на текущото състояние, независимо дали става дума за еднофамилна или многофамилна жилищна сграда или жилище, напомня инж. Ренета Борисова, основател и съавтор на платформата за енергийно спестяване за домакинствата и бизнеса, която има над 10 години опит в областта на енергийната ефективност от Министерството на енергетиката, Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и др. Ако за едно жилище са препоръчителни едни енергоспестяващи мерки, то за друго те може да се окажат неподходящи и дори да имат обратен ефект, посочи експертът. Според нея е задължително преди да се заемем с подобряване на енергийната ефективност да потърсим мнението на специалист, който да направи предварително обследване и анализ на текущото състояние на сградата или жилището и да препоръча енергоспестяващи мерки за конкретния имот. При анализа се отчитат: строителни характеристики на ограждащите повърхнини, предназначение на имота, режим на обитаване, използвана енергия за предходен период, използвани електроуреди и осветление и други важни характеристики. След като се направи технико-икономически анализ, тогава вече се определят кои са най-подходящите и икономически обосновани енергоспестяващи мерки и каква инвестиция е необходима за всеки конкретен имот, изтъкна специалистът.

ПЕТ НАЧИНА ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

От платформата за енергийно спестяване за домакинствата и бизнеса предлагат пет начина за пестене на енергия, които са подходящи, както за домакинства, живеещи в еднофамилни жилищни сгради, така и в многофамилни панелни жилища. Това са: топлоизолация и подмяна на дограма; използване на Smart home решения за автоматичен контрол на потреблението на енергия; използване на онлайн енергиен мониторинг в реално време (smart metering); използване на енергоефективно LED осветление и енергоефективни битови електроуреди и не на последно място инсталиране на системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, там където това е технически и икономически допустимо.

През отоплителния сезон, загубите на топлина през ограждащите повърхности: като стени, покрив, под и прозорци са най-големи, тъй като голяма част от тях граничат със студения външен въздух, напомни инж. Ренета Борисова. Според нея изключително важно е да се минимизират тези загуби чрез външна топлинна изолация и качествена PVC дограма. Коефициентът на топлопреминаване през стените граничещи с външния въздух не трябва да е повече от 0,28 W/m2K, а за PVC стъклопакет не трябва да надвишава 1,4 W/m2К. От съществена важност за здравословния микроклимат е и поддържането на влажността в границите от 30 до максимум 60 процента, каза инж. Ренета Борисова. Тя напомни, че на пазара вече се предлагат различни средства за измерване и контрол на влажността в помещенията. С добре топлоизолираното жилище, качествена дограма и ефективна отоплителна инсталация може да се спестят до 50 процента от разходите за отопление, показват разчетите на специалиста.

Използването на smart home системи за управление на енергията в дома през смартфона като: интелигентни термо вентили за радиатори, конвектори и подово отопление, "умни" контакти за управление на електроуреди, релета за задвижване на щори, релета за димиране на осветлението, датчици за отворен прозорец, движение и осветеност и др. не само подобряват комфорта, но и помагат за намаляване на разходите за отопление, охлаждане и осветление.

Ежемесечното отчитане на електромерите, каквато е съществуващата практика в момента, предполага пасивно наблюдение на потреблението без възможност за енергийно спестяване, каза инж. Ренета Борисова. Мониторингът в реално време - т.н. дистанционен енергиен мониторинг, позволява достъп до информация за потреблението на енергия 24/7 часа в денонощието. С онлайн мониторинг в реално време могат да се наблюдават пиковете на потребление, да се открият т.н. енергийни вампири и да се предприемат действия за оптимизация на потреблението. Интелигентните измерителни устройства осигуряват също сравнение на потреблението с предишни периоди, получаване на доклади по имейл, алармиране при отклонение от обичайните стойности и др. Всичко това позволява оптимизиране на потреблението и спестяване на енергия и пари.

Инж. Ренета Борисова препоръчва да подменим осветлението в домовете ни с LED, а всички битови електроуреди, които са по-стари от 10 години, да бъдат заменени с нови енергоефективни от най-висок клас. Например само от замяната на стар 15-годишен хладилник с нов с енергоефективен клас A+++ може да се реализира до 70 на сто икономия на електроенергия. Според специалиста при покупка на нови битови електроуреди най-съществената информация, която потребителите е важно да търсят на етикета за енергийна ефективност, е годишната консумация на електроенергия от електроуреда, изразена в kWh/annum, което означава колко ток харчи уреда за една година.

Може съществено да намалим разходите за електроенергия и чрез монтаж на малки покривни фотоволтаични системи с инсталирана мощност до 5 kWp за производството на електроенергия за собствени нужди или монтаж на слънчеви термични панели за производство на топла вода, ако това е технически възможно и икономически обосновано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във