Банкеръ Daily

Пари и пазари

Пет ETF на "Експат" получиха одобрение за търговия в Словения

Пет от борсово търгуваните фондове на "Експат Асет Мениджмънт" получиха одобрение от Securities Market Agency на Словения за допускане до търговия на територията на Република Словения, съобщиха от управляващото дружество. Това е една от необходимите стъпки по пътя към регистрацията на инструментите за търговия на Ljubljana Stock Exchange (Ljubljanska Borza). Става въпрос за Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF И Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF. 

Петте фонда са част от семейството от 11 ETF инструменти, управлявани от "Експат Асет Мениджмънт". Те дават възможност инвеститорите да получат ликвидна и диверсифицирана експозиция към пазари от Централна и Източна Европа, за повечето от които към момента няма аналогични продукти. Фондовете пасивно следват движението на основни индекси на акции на фондовите борси в Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения (SBI TOP), Хърватия (CROBEX), Сърбия (BELEX15), Северна Македония (MBI10), Румъния, България (SOFIX) и Гърция.

Борсата в Любляна ще бъде четвъртата, на която стъпват фондовете на "Експат". Всичките 11 борсово търгувани фонда вече се търгуват на "Българската фондова борса" АД и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA), а Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е листван и на London Stock Exchange.

"Експат" стъпва на фондовата борса в Любляна с тези пет фонда, тъй като към тях има най-голям интерес от инвеститори от Словения и Хърватия. В средносрочен план планираме регистрация и на останалите борсово търгувани фондове на Ljubljana Stock Exchange, както и допълнително разширяване на картата от регинални борси в Централна Европа, където да са листнати инструментите на "Експат".

Борсово търгуваните фондове на "Експат" предоставят уникална възможност за български и международни инвеститори да получат диверсифицирана и ликвидна експозиция към страните от региона. Те са проектирани да се превърнат в магистрали за капиталови потоци към и от пазарите на акции на страните от Централна и Източна Европа. "Търговията на тези фондове на няколко борси в Европа, включително големи финансови центрове като Лондон и Франкфурт, има за цел да осигури на международните инвеститори лесен и ефективен начин да управляват своята експозиция към конкретни страни от региона, преодолявайки редица недостатъци като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори, характерни за много от тези пазари", отбилязват от управляващото дружество.

Характеристики на ETF-ите на Експат:


  • Съответстващи на UCITS директивата,

  • Пасивно следващи индекси на акции,

  • От отворен тип, осигуряващи ежедневна ликвидност,

  • Използващи метода на директно физическо репликиране на индексите,

  • Не разпределят дивидент.

"Експат асет мениджмънт" е единствената компания от ЦИЕ, която някога е създала ETF-и и е една от 29-те такива от цял свят, които имат борсово търгувани фондове на Frankfurt Stock Exchange. Екипът й управлява индивидуални портфейли, три договорни фонда с фокус върху световните пазари и семейство от борсово търгувани фондове върху индекси на акции от Централна и Източна Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във