Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Песимизмът натисна индексите

Търговията на БФБ-София през изминалата седмица беше сравнително спокойна, с преобладаваща активност в размяната на книжа от основните позиции. Засилени разпродажби оказаха сериозен натиск върху акциите на Химимпорт и в двете им разновидности -обикновени и привилегировани. Обикновените книжа отбелязаха рязък спад от около 11% до нивата 0.65-0.67 лв. за дял. Привилегированите акции, които изплащат гарантиран дивидент от малко под 20 стотинки на година, пострадаха значително по-ограничено и регистрираха спад от около 6% до 1.41-1.42 лв. за брой.


Засилен интерес имаше и към акциите на цигарените фабрики от структурата на Булгартабак, разположени в София и Благоевград. Книжата на Благоевград БТ АД, което е в процедура на търгово предложение към миноритарните акционери, консолидираха в тесни граници и относително високи обеми на нивата непосредствено около 52.50 лв. за дял, което е с 1 лв. по-ниско от предложената цена. В същото време при солидни обеми акциите на София-БТ отбелязаха ръст в котировките от около 3% до 58 лв. за дял.


В списъка с по-ликвидни компании на седмична база отново влязоха Монбат и Каолин. Монтанският производител на стартерни батерии отбеляза седмичен ръст в капитализацията си от около 3% до 4.90 лв. за дял. Каолин не успя да зарадва акционерите си с устойчиво покачване и след относително активна търговия на нивата между 2.60-2.65 лв. за акция цената се спуснаотново до 2.50 лева. Засилена търговия традиционно наблюдавахме и при книжата на дружествата, инвестиращи в земеделски земи - Адванс Терафонд и Еларг Фонд за земеделска земя. При първото собственика си смениха около 100 хил. акции на цени между 2-2.06 лв. за дял. В началото на седмицата фондът информира инвеститорите, че в края на август дружеството притежава в портфейласи 261 066 дка земеделска земя. Същевременно от Еларг информираха инвеститорите, че дружеството е подало документите за вписване на ликвидацията му в Търговския регистър и е изкупило предсрочно последните 1820 свои облигации на обща стойност 3.63 млн. лева. На борсата реакцията беше по-скоро положителна, като книжата на Еларг Фонд за земеделска земя отбелязаха ръст от около 2.5% до 2.01 лв. за дял.


Встрани от пазара на акции засилен инвеститорски интерес за поредна седмица привлякоха поименните компенсационни бонове (ПКБ). Тъй като срокът за закупуване на земеделски книжаза участие в част от търговете за покупка на държавни земи изтече през седмицата, ликвидността по позицията се засили. Собственикът си смениха бонове с над 23 млн. лв. номинал, но цените като цяло се смъкнахас около 13%, което разшири значително седмичната ножица в котировките, в която се развиваше търговията, и ги фиксира между 0.59-0.70 лв. за лев номинал.


Ще приключа с куриозното развитие при акциите на Оловно-цинковия комплекс в Кърджали. След като в самия край на предходната седмица стана ясно, че има купувач на целия цинков завод и спомагателните цехове, заедно със земята под тях, който плати скромната цена от 8.63 млн. лв., акциите на дружеството, до голяма степен вече изчистени от съдържание, отскочихас 22% до нивата около 0.50 лв. за дял.Кирил Иванов,


инвестиционен консултант

Facebook logo
Бъдете с нас и във