Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Периферията" взе точки от украинската криза

През изминалата седмица доходността на основните книжа, търгувани на международните пазари на държавен дълг, отбеляза значителен спад. Въпреки позитивните икономически данни пониженията бяха продиктувани от покачващата се глобална несигурност - политическа, свързана с развитието на конфликта в Крим, а и икономическа, но свързана със забавянето на китайската икономика.


Данните от САЩ отново показаха, че страната е поела по пътя на растежа, а Фед най-вероятно ще приключи с програмата за вливане на ликвидност до края на тази година. Въпреки че за поредна седмица първоначалните молби за помощи при безработица намаляват, както и ръстът в продажбите на дребно, измерен в иначе рекордно студения февруари, доходностите по трежъритата не отбелязаха поредно седмично повишение. Всъщност ситуацията на пазарите на американските ДЦК бе напълно противоположна - доходностите по трежъритата в почти всички матуритети отбелязаха спадове през изминалата седмица. При ключовите десетгодишни книжа понижението се равняваше на цели 11.9 базисни точки - до 2.67 процента. Някои анализатори обясниха това не само с повишението на несигурността, което кара инвеститорите да търсят по-безрискови активи, но и с това, че основните индекси на капиталовите пазари достигнаха до рекордни върхове и до изчерпване на потенциала им за растеж, макар и за кратко.


Доходностите по трежъритата се изменяха сравнително еднакво с тези по британските джилтове. Публикуването на протокола от срещата на "Банк ъф Инглънд ", от който се видя, че някои членове на институцията смятат за подходящо скоро да се предприеме повишаване на основните лихвени проценти предвид добрите данни за икономиката и инфлацията на Острова. Но тези събития не поставиха британските ДЦК под натиск. Доходностите по десетгодишните джилтове отбелязаха седмичен спад от 9.9 базисни точки до 2.793 процента. Подобно бе и развитието при немските и френските ДЦК, които заедно с някои по-малки емитенти минават за книжата убежища от еврозоната . Притеснението на инвеститорите от развитието на кримската криза бе явно и това доведе до спад на доходността на бундовете. При книжата с десетгодишен матуритет понижението се равняваше на 10.4 базисни точки - до 1.548 процента. Изменението при френските ДЦК със сходен срок до падежа се равняваше на 7.8 базисни точки до 2.136 процента.


Интересно бе развитието на доходностите по книжата на страните от т.нар. периферия на еврозоната през изминалата седмица. По-високите доходности по тези ДЦК, комбинирани със сравнителната им роля на убежище срещу евентуални проблеми по линията Русия-ЕС, ги превръщат в добра инвестиционна алтернатива. Поради този факт доходностите по испанските десетгодишни ДЦК отбелязаха седмичен спад от 1.2 базисни точки до 3.347 процента. Италианското министерство на финансите успя да пласира цялото планирано количество книжа на проведения през седмицата аукцион, като инвеститорите показаха подкрепата си за икономическите планове на новия премиер Ренци, понижавайки търсените тригодишни доходности до рекордно ниски нива от 1.12 %. Седмицата маркира и още едно важно събитие от излизането на Европа от дълговата криза. Ирландия се завърна на международните дилърски пазари за първи път от 2010 г. насам, реализирайки 1 млрд. евро номинал от десетгодишни книжа при доходност до падежа от 2.967 процента.
Николай ВаньовБрокер, Инвестбанк АД

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

Facebook logo
Бъдете с нас и във