Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПЕЧАЛБИТЕ ОТ БЛОКОВИ СДЕЛКИ ЩЕ СЕ ОБЛАГАТ

Печалбите, натрупани от продажби при блокови и регистрационни сделки на фондовата борса, ще се облагат с данъци, решиха депутатите при приемането на поправките в Закона за публичното предлагане на ценни книжа в четвъртък (6 юни). Така намалява възможността големите акционери в публичните дружества да формират изкуствени цени с цел данъчно облагодетелстване. При някои сделки за мажоритарни пакети от началото на годината се регистрираше завишена цена, която продавачите се надяваха да отчетат счетоводно като необлагаема печалба, а купувачите - като загуба, с цел да намалят финансовия резултат. В съответствие с предизборните ангажименти на управляващата партия парламентът отмени данъка върху доходите от борсови операции. Загубите обаче ще се приспадат от облагаемата печалба. От тази вратичка щяха да се възползват предимно бивши приватизационни фондове. Тя си остава, ако борсовите сделки се извършват на официалния или на неофициалния пазар, вместо да се регистрират като блокови. Тогава обаче има ограничения за цената във всяка една търговска сесия. Тя не може да се различава с повече от 30% от цените, постигнати предния ден. Изключения ще се правят само ако няколко дни поред не се осъществят транзакции по дадена позиция. В пленарната зала обаче не мина предложението на депутата от ДПС Исмет Саралийски да се повиши таванът на минимално допустимите разходи за дейността на инвестиционните дружества. Сега те имат право да харчат до 5% от размера на активите си. Саралийски предложи малките дружества (с активи до 1.5 млн. лв.) да могат да изразходват за дейност до 15 процента. От този текст можеха да се възползват мениджърите на трите лицензирани ИД-та у нас - Златен лев, Надежда и Индустриален. Но срещу него се обяви председателят на икономическата комисия Валери Димитров. Но той бе отхвърлен в пленарната зала.Други сериозни дебати по близо 100-те одобрени изменения в закона нямаше. Както в. БАНКЕРЪ писа нееднократно, чрез него се защитават в значителна степен интересите на миноритарните акционери в публичните дружества, което пък е предпоставка за развитието на капиталовия пазар. Отсега нататък увеличенията на капитала ще стават само с издаването на търгуеми права, които ще могат да се продават на фондовата борса. Въвежда се и нов праг за случаите, когато мажоритарният собственик контролира две трети от гласовете в общото събрание - тогава той е длъжен да отправи търгово предложение за изкупуването на книжата на останалите акционери. Инвеститорите ще имат повече възможности да се информират за състоянието на предприятията, в които са вложили или възнамеряват да вложат пари. Разширяват се и правомощията на Държавната комисия по ценните книжа, която ще има право на съдебни искове срещу нарушителите на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във