Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ СЕ КАЧИ НА ВЛАКЧЕТО НА УЖАСИТЕ

Сътресенията на пазара бяха отпушени от изявлението на шефа на Федералния резерв на САЩ Алън Грийнспън пред Конгреса в сряда (20 юли), от което стана ясно, че ФЕД ще продължи да покачва умерено лихвите. Това означава движение с познатата стъпка от 0.25%, като можем да очакваме равнище от 4% към края на годината.За кратко се проявиха ценови флуктуации от над 1% в цените на американските държавни ценни книжа и още по-силни отклонения при акциите. Някои коментатори определиха изявлението на Грийнспън и влиянието, което то оказа върху пазара, като емоционално пътешествие с влакче на ужасите. В четвъртък (20 юли) пазарът започна да търси равновесни нива и възстановяване от панаирджийската нощ. Американските десетгодишни облигации достигнаха доходност от 4.20%, 30-годишните - от 4.45 процента. Това показва реално компенсиране на ефекта от поведението на пазара в сряда (20 юли). Европейските книжа с идентичен матуритет съответно също останаха почти без промяна спрямо предишната седмица - 30-годишните с 3.80%, а десетгодишните - с 3.27 процента. Определено към момента можем да търсим натиск към понижаване на доходността и в двете зони, като определящ елемент ще са паричният поток в икономиките и влиянието на извънпазарни фактори, които карат инвеститорите да пренасочват средства в по-сигурните държавни облигации.През седмицата бяха публикувани данните за чуждестранните покупки на американски държавни облигации през май, като прирастът спрямо април беше чувствителен.Българските външни облигации се търгуваха на цени съответно от 107.55 евро за 100 евро за емисията с падеж 2007 г. и 126.40 евро за 100 евро за книжата с матуритет 2013 година. Доларовата емисия с падеж 2015 г. е с доходност, доближаваща 5% и цена около 124.50 долара за 100 долара.Вътрешният пазар на ДЦК естествено не се влияе така чувствително от международните събития и то главно поради ниската ликвидност и еднопосочност на трейдърите. Продължава търсенето на книжа и пазарът определено не притежава необходимата гъвкавост.От понеделник се продава емисията корпоративни облигации на ТБ ОББ АД с купон 3.55 процента. Общият номинал на емисията е в размер на 80 млн. лева. Нейният мениджърът, Райфайзенбанк, обяви всекидневни котировки в тесен спред, гарантирайки успешната вторична търговия и добра ликвидност на книжата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във