Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ ОТНОВО Е НЕРВЕН

С наближаването на поредното плащане на ежемесечните данъци и акцизи междубанковият паричен пазар взе да се изнервя. След като банките бяха снабдени с необходимите левови авоари от НОИ за изплащане на пенсии и социални помощи, наличностите по сметките им при Българска народна банка нараснаха до 460 млн. лева. Толкова бяха те и в края на първата седмица от септември. Тогава най-търгуваните еднодневни депозитни сделки все още се договаряха при лихва около 0.7% на годишна база, което беше малко по-високо от нивото в началото на месеца - 0.4 процента. Още в началото на тази седмица част от тези средства бяха изтеглени на каса от банковите институции. В резултат на това към края на периода общата наличност се понижи до 400 млн. лева. В понеделник овърнайт депозитите се договаряха все още при 0.7 процента. С наближаването на сроковете за плащане на месечните вноски по акцизите, ДДС и данък печалба (14-о и 15-о число от месеца) банките, разполагащи с излишни левови ресурси, искаха все по-висока цена. Така към края на периода лихвите по най-ликвидните еднодневни депозити вече достигнаха 1.5 процента. Среднодневните обороти достигнаха близо 80 млн. лв., защото голяма кредитна институция беше краен потребител и обираше над половината от предлаганите средства на пазара. Ако този фактор отсъстваше, лихвите щяха да се задържат по-трайно около 1 процент. Едноседмичните депозити се договаряха при около 1.2% в понеделник, а в края на седмицата - при 2.3 процента. Едномесечните сделки останаха на нива около 2.5 процента. Курс купува евро/лев на междубанковия валутен пазар се понижи от 1.9468 лв. в понеделник до 1.9461 в петък, колкото е и долният фиксинг на БНБ. Това беше ясен показател, че пазарът отчита предстоящите огромни плащания към бюджета.Още в началото на идващата работна седмица ще бъдат платени над 200 млн. лв. към хазната във връзка със споменатите вече данъчни начисления. Ако в банковата система не постъпят никакви бюджетни средства, чрез които да се облекчи левовата ликвидност, то в края на седмицата наличностите по сметки на трезорите при Централната банка ще се стопят до едва 200 млн. лева. Тази сума е крайно недостатъчна както за поддържане на оптимална левова ликвидност, така и за обезпечаване на изискваните от БНБ задължителни минимални резерви. Ако събитията се развият така, не е изключено отново да станем свидетели на лихви по овърнайт депозитите от порядъка на 10 процента. Единственият изход тогава ще бъде продажба на евро на БНБ с цел вливане на свеж левов ресурс.Продажбата на част от петгодишна лихвоносна емисия държавни ценни книжа (ДЦК) премина при пълен успех. Датата на търга беше 8 септември, а датата на заплащане на придобитите книжа бе два дни по-късно. Предлаганото количество облигации от 20 млн. лв. е част от общия обем на емисията, който трябва да достигне 100 млн. лева до края на годината. Досега от нея бяха пласирани 40 млн. лева. Лихвеният процент на книжата е едва 4.75% на годишна база. В наддаването участваха 22 финансови институции - първични дилъри на ДЦК. Те подадоха поръчки за 43.6 млн. лева. Достигнатата средна покупна цена за 100 лв. номинал бе 98.25 лева. Годишната доходност, която тази цена осигурява, е 5.16%, а минималната и максималната бяха съответно 4.96 и 5.23 процента. На вторичния пазар сделки с книжа с остатъчна срочност до падежа от девет години се договаряха при около 6.10 процента. Контракти за книжа от последната седемгодишна емисия се сключваха при доходност над 5.5 процента. Книжата с падеж лятото на 2007-а се търсеха при 4.85%, а тези с падеж една година по-рано - при около 4.5 процента. За ДЦК със срок до падежа от две години и половина има заявка за покупка при доходност 4.3 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във