Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ НЕ СЕ ТРОГНА ОТ ЧЛЕНСТВОТО НИ В ЕС

Решението на Европарламента за приемане на България и Румъния в Европейския съюз през 2007 г. не се усети в сделките с български облигации. Рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни, остана непроменена, все още се запазва и тенденцията за по-високи спредове над бенчмарковите емисии при търговията с корпоративни облигации и еврооблигации на развиващите се пазари. Най-слабо се търгуваше най-кратката емисия с падеж 2007 г., която е и с най-малък обем. Котировките на тези книжа бяха в границите между 108.05 и 108.30 евро. По-активно се търгуваха двете дългосрочни облигации. Техните цени се движеха в зависимост от бенчмарковите емисии. Най-високите нива, на които се търгуваха дълговите книжа с падеж 2013 г., бяха 124.90-125.20 евро, а тези с падеж 2015 г. - 122.70-123.20 щ. долара. В края на периода търговията с тях приключи при цени, по-ниски с около 20 цента.Интересът към българските брейди облигации не беше особено голям. През последните няколко седмици цените им се задържаха почти непроменени на нива 100.25-100.55 долара. Изтъргуваните обеми през този период също бяха незначителни. И през тази седмица най-търгуваните външни корпоративни облигации бяха тези на Първа инвестиционна банка. Цените на облигациите в евро се покачиха слабо поради известното понижение при лихвите на обединената валута - съответно до 103.65- 04.10 евро за книжата на Първа инвестиционна банка и 105.15-105.45 евро за тези на МобилТел. Цените на книжата на Европейската инвестиционна банка се задържаха без промяна на нива от 104.00-104.75 лева. Нямаше особено раздвижване и при вътрешните емисии в евро. Облигациите се котират индикативно на нива съответно 113.50-114.50 евро за тези с падеж 2018 г. и 109.75-110.75 евро за книжата с падеж 2010 година. В момента не се предлагат реални количества, не се очертава и емитиране на еврови облигации от страна на Министерството на финансите до края на годината.На практика нямаше реална търговия и при ЗУНК облигациите. Цените им се задържаха без промяна. Инвестиционен интерес се проявява единствено към деноминираните в евро дългови книжа. Борсовата търговия с ипотечните и корпоративните банкови облигации беше с общ обем над 1 млн. евро въпреки малкото разнообразие на изтъргуваните емисии. Регистрираните сделки бяха с три от облигациите в обращение - на Първа инвестиционна банка с номинал 500 хил. евро и доходност от 5.30%, на Райфайзенбанк (България) с номинал 565 хил. щ. долара и доходност от 4.55%, на ЮНИОНБАНК с номинал 37 хил. евро и доходност между 6.20 и 6.40 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във