Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ НА ОБЛИГАЦИИ СИ ДОПИВА НОВОГОДИШНОТО ВИНО

Отмина празничното настроение, което бе характерно за пазарите през последните две седмици. През изминалите дни нормалното работно темпо на пазара се възвърна, възобнови се и интересът към българските еврооблигации. Цената им се покачи слабо - от 101.00-101.50 до 101.20-101.70. В страната се изтъргуваха обеми за около 2.5 млн. евро. Купувачите им бяха предимно пенсионните фондове. През следващата седмица се очаква цените им да се запазят на тези нива или слабо да се повишат. Интересът на пенсионните фондове и институционални инвеститори към тях ще се запази.Нямаше сключени сделки с облигации на община София през изминалата седмица. Причината за това е краткият срок до падежа на емисията. Постепенно се засили интересът към вторичната търговия с ипотечни облигации. Клиентите търсят и двете емисии, деноминирани в евро, които издадоха през 2001 г. Българо-американската кредитна банка и Първа инвестиционна банка. За съжаление засега на борсата се котира активно само емисията на Първа инвестиционна банка. Изтъргуваният обем през седмицата достигна до 200 000 евро при доход 7.40% на годишна база. Определено ипотечните облигации се превръщат в един добър инструмент за инвестиране на българския пазар.Активна беше и търговията със ЗУНК-облигации. При умерено търсене и предлагане се изтъргуваха обеми за около 8.5 млн. щ. долара. Най-добрата цена, по която можеха да се закупят на междубанковия пазар, беше 79.50 долара, но за по-малки обеми цената варираше до 80.25 за 100 долара номинал. През следващата седмица се очаква малко по-слаба търговия, без съществена промяна в цената на ЗУНК-облигациите. Българските облигации по външния дълг се задържаха на нивата от предходната седмица и се търгуваха в тесни граници - за облигациите по просрочени лихви (IAB's) 87.75-88.00, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - около 88.00, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 90.00-90.125. През следващата седмица очакваме задържане на цените на книжата по външния ни дълг или слабо понижение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във