Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ НА ДЦК РАБОТИ НА ПРАЗНИ ОБОРОТИ

Нормалните сделки с държавни ценни книжа както на първичния, така и на вторичния междубанков пазар (където първичните дилъри свободно могат да договарят цените на сделките) просто изчезнаха от началото на месеца. Не че от януари насам бяха в изобилие (поне нормалните сделки), но откакто Министерството на финансите съкрати списъка на първичните дилъри на ДЦК, тук настъпи тишина. За да избегна някои възражения, искам да поясня, че съм един от най-ревностните привърженици да се намали броят на първичните дилъри. Доскоро те бяха 24, а в момента са 14 измежду финансовите ни институции.
Малко преди избора на първични дилъри в края на март сделките на вторичния пазар достигаха невижданите досега ежедневни обеми от над 1 млрд. лева. Оборотите, разбира се, бяха кухи и никому ненужни. Основната причина за случващото се тогава беше, че договорените обеми на вторичния пазар бяха включени в критериите за избор на дилъри. От началото на месеца досега няма нито една нормална сделка за покупко-продажба на ДЦК с движение на средствата при Българска народна банка. Така например финансовото ведомство беше поръчало на БНБ да организира аукцион за реализацията на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа с 15 млн. лв. номинална стойност. За емисията бяха подадени поръчки за 26.5 млн. лв., които гарантираха изкупуването на цялото предложено количество. Но при обявяването на резултатите се разбра, че достигнатата средна продажна цена е 98.98 лв. за 100 лв. номинал и след приспадане на дължимите комисиони за БНБ доходността от инвестицията е точно 3.83% на годишна база. Нивото е достатъчно странно и необяснимо, освен ако не става въпрос за пазарен участник (изкупил голяма част от книжата), на когото са наложени строги ограничения относно разрешените му инвестиционни инструменти и ясна забрана за достъп до междубанковия паричен пазар. Да напомним, че българските банки с равен на държавния кредитен рейтинг и с мажоритарно чуждестранно участие са готови да заплатят до 5.7% годишен лихвен процент по привлечен левов ресурс със срочност от три месеца.
От новоизбраните първични дилъри на ДЦК се очаква да дадат всичко от себе си за развитието и на вторичната търговия с държавни облигации. Вместо това те вече трета поредна седмица упорито избягват каквато и да е търговия с български ДЦК. Малкото договорени сделки бяха за количества от по 4-5 хил. лева, колкото да маркират стойност, нужна както за целите на счетоводните преоценки на портфейла, така и за определяне на цена на книжата, които служат за обезпечаване на бюджетните средства.
Като основателна причина за липсата на търговия с ДЦК може да се посочи и намалената ликвидност в банковата система, настъпила след плащането на годишните данъчни изравнителни вноски в края на март, както и на редовните ежемесечни плащания до средата на април. Обикновено всяка година в този период от време банковата ни система винаги е поставена на изпитание, но сега то е по-сериозно. Кредитните експозиции към фирми и граждани вече достигнаха 40 млрд. лв. и представляват 68% от активите на банковата ни система. Не е за пренебрегване и фактът, че размерът на привлечените средства също от фирми и граждани е 38.5 млрд. лева, т.е. по-нисък от сумата на кредитите.
През седмицата ежедневните обороти на междубанковия паричен пазар се завъртяха около 370 млн. лева. Еднодневните депозити се договаряха при 4.95% на годишна база. На нива от 5.35% се търгуваха едноседмичните депозитни сделки. Не липсваха и контракти със срочност от един месец, договаряни при около 6% годишна лихва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във