Банкеръ Daily

Пари и пазари

Пазарът на ДЦК попадна в турбуленция

Петър Драмов

"УниКредит Булбанк" АД

След като в продължение на една година и половина не бе пусната нито една нова държавна облигационна емисия на първичен пазар, сега в рамките на само един месец Министерството на финансите рязко вдигна скоростта и емитира половин милиард лева нов дълг, повличайки пазарът на ДЦК в турболенция.

В края на миналия месец Министерството на финансите обяви продажбата на две емисии държавни облигационни емисии за общо 400 млн. лева. Купувачи се намериха за общо 300 млн. лева от тях. Книжата със срочност 10.5 години изпълниха изцяло предложените 200 млн. лева, а от тези със срочност 20 години се реализираха 100 млн. лева.

Сега в понеделник Българска народна банка проведе допълнителен аукцион за преотварянето на емисията с падеж 2039 година. Предложеното количество за продажба беше отново 200 млн. лева номинална стойност. Подадените поръчки за 283 млн. лева осигуриха комфортния за финансовото ведомство коефициент на покритие от 140 процента. Исканата от инвеститорите доходност от 1.51% на годишна база също беше изцяло в унисон със зорко следената от министъра на финансите оптимална цена. В резултат бяха одобрени всичките предложени 200 млн. лева, а обемът на тази книга достигна 300 млн. лева.

Съгласно емисионната политика на Министерството на финансите, която е съобразена със Закона за държавния бюджет на България през тази година, може да се емитира нов дълг до размера на 1 милиарда лева. До момента имаме реализирано половината от това количество. Пазарните участници се надяват в следващите седмици да се предложи и оставащата порция от 500 млн. лева.

Вече е факт, че следващият понеделник ще се проведе поредният търг за продажба на допълнителни 200 млн. лева номинална стойност книжа от емисията с падеж 2029 година. До момента от тази емисия, както вече казах, има реализирани 200 млн. лева. След евентуалното й успешно допълване до 400 млн. лева остава да чакаме предложение и за продажба на оставащите 300 млн. лева до достигането на общо 1 милиард лева нов дълг за 2019-а.

Гладът за български държавни дългови облигационни емисии е голям. Банките продължават да следват премерено консервативна политика по отношение на кредитната се експанзия. В същото това време обемът на привлечените средства от фирми и граждани расте. В резултат те трупат свръхликвидност, която нарасна с 1 милиард лева за последната една година и достигна 15 милиарда лева. Една от малкото алтернативи за тази ликвидност са именно българските държавни ценни книжа.

Това е основната причина цената на държавните ни книжа да расте, а доходността им, която е в обратно пропорционална зависимост, да се понижава. Най-красноречиво за това говорят котировките на еврооблигационните ни емисии, търгувани на международните финансови пазари. Само за последния един месец цената на най-дългосрочната ни книга - с падеж 2035 г., се повиши с 1 евро, а доходността й се понижи със 7 базисни точки до 1.53% годишно. Съответно с по 70 и 35 цента се покачиха котировките и на книжата ни с падежи през 2028 г. и 2027 г., а носената от тях възвращаемост падна съответно с по 8 и 6 базисни точки до 0.47% и 0.33 на сто. Доскоро купуваната с положителна доходност емисия с падеж 2024 г. вече може да се придобие на цена, носеща 0.00% годишна възвращаемост. Най-краткосрочните ни книжа - с падежи 2023 г. и 2022 г., носят съответно минус 0.01% и минус 0.17% годишна доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във