Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ НА ДЦК ИЗЛЕЗЕ В ЛЯТНА ОТПУСКА

Пазарът на държавни ценни книжа като че ли се измори от липсата на събития и в започналия вече активен отпускарски сезон съвсем затихна.
От началото на годината Министерството на финансите е пуснало в обращение нови емисии държавни книжа с обща номинална стойност 423 млн. лева. Това се осъществи чрез провеждането на 11 аукциона, точно колкото бяха организирани и предишната календарна година за същия период от време. През изминалите месеци на сегашната настъпи падежът на близо 200 млн. лева. В резултат на което общата сума на държавния дълг по емисии на държавни ценни книжа се повиши и от 2.4 млрд. лв. достигна 2.6 млрд. лева.
Финансовото министерство сведе новите емисии, които трябва да се пуснат в обращение през летните месеци юли и август, до едва 20 млн. лв. общ номинал. Всъщност това ще бъде една десетгодишна облигация, за която ще се наддава на 24 юли. Така на практика първичният пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) се обезличи.
Вторичната търговия, която по принцип едва крета през последната година, сега съвсем замря. Раздвижване се забеляза при тригодишните книжа, към които определени инвеститори проявяват стратегически интерес. Те се договаряха при годишна доходност от около 4.1 процента. Книжа с остатъчен срок до падежа от пет години се търсеха при годишна възвръщаемост от 4.3 на сто, а тези със срочност от седем години на нива от 4.4 процента. Интереса привличат и десетгодишните книжа, които се търсят на нива от около 4.55% годишна доходност, но сделки с тях така и не бяха регистрирани.
От септември 2005 г. доходът по германски десетгодишни ДЦК постоянно се покачва, като от 3% тогава сега се те се договаря срещу 4.05 процента. Този процес на обезценка на приетите за еталонни за Европа книжа повлича и родните дългови инструменти. Все повече се чуват гласове, че наближават нивата, при които трябва да се правят стратегически покупки на държавен дълг. Това е основната причина търговците с него да се разделят наполовина в мненията си и така вече трети месец доходът по тези инструменти да се движи в тесни граници около 4% годишно. Липсата на ясен и точен емисионен календар за книжата, които Министерството на финансите ще предложи за продажба до края на годината, държи инвеститорите в български държавен дълг в напрежение и като че ли купувачите в момента са повече от продавачите. Това е и основната причина десетгодишните ни ДЦК да се договарят при сравнително близки граници от едва 50 базисни пункта, или 0.5% спрямо държавния дълг на еврозоната.
Отличната левова ликвидност в банковата ни система допълнително насърчава купувачите на книжа. През изминалата работна седмица търговските ни банки разполагаха среднодневно с около 1.2 млрд. лв. по сметките си в Българска народна банка. Те са напълно достатъчни както за обезпечаване на междубанковите разплащания, така и за покриване изискванията за задължителните минимални резерви, за които поредният едномесечен период за попълване е в самото си начало. Еднодневните депозитни сделки, които заемат 95%-тен дял от междубанковата търговия, се договаряха при 2.78% в началото на седмицата и 2.81% през последните дни. Основната причина за това е приключването на едномесечния период и за минималните резерви в еврозоната на 11 юли, до която дата и овърнайт сделките в евро се бяха понижили до 2.76% срещу 2.83 на сто сега.
До края на сегашната работна седмица юридическите лица трябваше да преведат дължими акцизи, ДДС и месечните си вноски по данък печалба. Общо по тези пера финансовото ведомство очаква да получи по сметките си при БНБ близо 300 млн. лева. Те са чист разход за банковата ни система и той бързо и умело беше покрит с продажби на евро. През следващата седмица пък банките ще получат нетно близо 100 млн. лв. по бюджетни разходи на ведомствата, с които ликвидността в системата ще се подобри, но лихвите по междубанковите депозити ще се запазят на нива от 2.81% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във