Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Пазарът избухна

В последните летни дни пазарите избухнаха. Фитилът запали прекомерния оптимизъм за бъдещето на щатските централни банкери. Те прецениха, че пазарът на труда се възстановява по-бързо от очакваното, а инфлационните процеси набират скорост. Бомбата хвърли председателката на ФЕД Джанет Йелън . Тя е допуснала да се разисква въпросът кога, а не дали да се вдигне основната лихва. Нека да отбележа, че когато и да се случи, това ще е първото й покачване от 2006 г. насам.


Инвеститори и дилъри се впуснаха да се освобождават от по-малко рисковите си активи като държавните книжа на Щатите и на Германия и да купуват по-рискови, но по-доходоносни книжа.


В този фокус попаднаха 10-годишните облигационни емисии на Испания, Италия, Португалия и Гърция. Цените им се повишиха с 1 евро - до 1.5 евро. Унгарските книжа пък добавиха 2.2 форинта към стойностите си.


Българските държавни облигации също не бяха подминати. Точно с 1 евро по-високо вече се котира най-новата ни и най-дългосрочна еврооблигационна емисия с падеж септември 2024 година. Тя вече върви на цени от 98.45 евро за 100 номинал, гарантиращи 3.13% годишна възвръщаемост - значително по-ниска спрямо 3.25% отпреди седмица.


Нови 35 цента към цената си добави и другата ни еврооблигационна емисия с падеж януари 2017 година. Скромно, но от сърце. В момента книжа от нея могат да се придобият при 108.1 евро за 100 номинал, осигуряващи доходност от 1.35% годишно, вместо 1.5% преди седмица.


Дори доходността на деноминираната ни в долари глобална облигация с падеж след няколко месеца се понижи. Емисията с падеж през януари 2015 г. вече се търси за 0.85% годишна доходност. Допреди седмица тя можеше все още да се намери при 1.1% годишно.


С 60 цента се повиши цената на най-дългосрочната ни за момента, емитирана на вътрешния пазар държавна облигационна емисия, деноминирана в евро с падеж през септември 2025-а. Цената й в момента е 121.7 евро за 100 номинал и осигурява 3.4% годишна доходност - ниво, по-ниско спрямо 3.45% отпреди седмица.


Значително по-скромно се представиха с цените си книжата, деноминирани в левове. Емисията ни с падеж след 10 години се търсеше на цена 105.8 лв. за 100 номинал, или с 50 стотинки по-скъпо. Сегашната й възвръщаемост е 3.3% на годишна база. На нивата от 3.37% тя се търсеше предната седмица.


Цените на книжата с падеж след 4.5 години и тази седмица отстояваха позиции на 100.8 лв. за 100 номинал, или 2.3% годишна доходност.


Доходността на краткосрочния ни бон с падеж в края на ноември 2014 г. е 0.95%, а на този с падеж в началото на септември - 0.75% на годишна база.


В понеделник, 25 август, ще се проведе следващият аукцион от емисионния календар на финансовото министерство. Чрез него Министерството на финансите ще се опита да реализира допълнително книжа с номинална стойност 50 млн. лв. от емисия с падеж септември 2016 година. Надявам се този път пласментът им да бъде успешен, защото предишният, проведен в края на месец юни, се оказа неуспешен. Точно тогава назря напрежението в банковата ни система.


Оборотите на родния междубанков паричен пазар продължават да се колебаят около 200 млн. лв. дневно. Най-търгувани си остават еднодневните депозитни и репо-сделки. Техният дял съставлява около 85% от общия обем. Овърнайт сделките се договарят при около 0.04% на годишна база. Това е стойността на действащия в момента Основен лихвен процент и има голяма вероятност да се запази без промяна и за следващия месец.


 


Петър Драмов, “УниКредит Булбанк” АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във