Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Пазарните вълни потопиха много надежди

Изминалата година бе изпълнена с обрати, които изненадваха инвеститорите. Спестителите не спират да търсят алтернативи за парите си, сега приютени в банкови депозити. Не всички се справиха успешно с предизвикателствата. Някои от колективните инвестиционни схеми също не успяха да се адаптират към променящите се условия.

Котировките на различните активи лъкатушеха по ценовата стълбица, в повечето случаи без да се съобразяват с икономическата логика. Но кой ли се изненадва вече от това. Случващото се пък подтикваше инвеститорите да разместват парите си между отделните финансови инструменти в търсене на нещо по-атрактивно или по-доходно. Въпреки че това е съпътствано и с повече риск, ако не се премерят всички опасности.

В тази ситуация - при липсата на умереност, а и при бурите по пазарите у нас и по света, някои от българските договорни фондове не успяха да подредят подходящ "букет" от активи в портфейла си. А това стана причина да не могат да прескочат "трапа" и завършиха годината на загуба, показва проучването на "БАНКЕРЪ". В края на 2016-а например 28 от всичките 111 лицензирани фонда са на червено.

Числата обаче дават основание и за успокоение. За сравнение - през миналата година 60 от колективните инвестиционни схеми бяха изпаднали в подобна ситуация.

Ниските цени на финансовите инструменти от началото на годината бяха недвусмислен предвестник за предстоящи загуби. Активи от различни сектори - от енергетиката, от бизнеса с недвижими имоти, от фармацевтиката, суровините, бяха сред тези, които огорчиха инвеститорите. Най-зле представилият се договорен фонд през периода у нас е "Астра Ценни метали", който дава възможност за вложения във финансови инструменти, отразяващи представянето на борсово търгувани стоки и суровини. В края на декември той носи на клиентите си загуба от 27.66 на сто.

В тройката на колективните схеми с най-ниска възвръщаемост за клиентите си се подредиха и тези, организирани от „Общинска банка“ АД. Фондът "Общинска банка - Перспектива", който инвестира основно в ликвидни акции, приети за търговия на български или на чуждестранни регулирани пазари, отчете загуба от 11.30 на сто. Вложенията в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност се извършват предимно с цел да се поддържа ликвидността на съответната структура и в моменти на пазарни сътресения. Другият фонд на институцията - "Общинска банка - Балансиран", отбелязва сходен резултат (-10.04%). Стратегията му предвижда капиталови печалби от сделки с ценни книжа, приходи от дивиденти и доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и от други финансови инструменти.

Инвестициите в стоки (злато, въглища, нефт, пшеница или метали) отново попаднаха във високорисковата и спекулативна група активи. Именно това вложение е сферата, която огорчи доста от онези, които ги предпочетоха. Опитите на фондовете да предложат естествена защита срещу инфлацията се оказва трудно осъществима при сегашната икономическа ситуация. Деноминирането на активите на някои от договорните фондове в долари също повлия неособено добре върху представянето им през годината - това намали възможностите за покупки и инвестиции.

Някои от рисковите колективни схеми опитаха да развъртят парите си на външните пазари, в това число и в акции на компании в Централна и Източна Европа. Прогнозите им не се осъществиха напълно заради нестабилните пазари и поради липсата на осезаем ръст в икономиката на Стария континент. Така че тези фондове нямаше как да избегнат загубата на част от спестяванията на клиентите си.

На другия полюс са "Алфа Ликвидни средства" (-0.07%), "Скай нови акции" (-0.13%), "Инвест Фонд Паричен пазар" (-0.34%) и "Стандарт инвестмънт балансиран фонд" (-0.54%). Те отчитат загуба в края на декември, но тъй като тя е достатъчно малка, при добри пазарни турбуленции тези фондове биха могли да прескочат в групата на печелившите схеми.

Домакинствата и фирмите не влагат достатъчно на капиталовия пазар, защото просто нямат свободни средства, с които да се разделят по такъв начин. Но алтернативата - колективните инвестиционни схеми, привлича вниманието им. Доходността от някои от тях вече надхвърля прихода от един депозит и подтиква предприемчиви спестовници да пренасочат към договорни фондове малка част от тези си "запаси". Изпитанието за всеки инвеститор е как ще разчете оцветяването на портфейлите на договорните фондове и сметките на клиентите им в червено в края на 2016-а.

Загубата винаги е неприятен момент за всеки играч, но това не е повод и причина за продажба и за излизане от такава една инвестиция. Вложението в договорен фонд дава резултат обикновено с годините и затова е важно не само да се преплува "морето" от финансови инструменти, но и плувецът да остане над водата. За съжаление със своята непредвидимост пазарът оцветява в червено резултатите на всеки, който не е подготвен.

Ниските обороти през последната година показват, че много участници бяха останали извън пазара в очакване на някакъв оптимистичен знак. Рано е да се говори за устойчив ръст (въпреки рекордните висини, до които достигна SOFIX), тъй като по-голямата част от проблемите остават нерешени. Прогнозите на анализаторите са, че за да станем свидетели на нещо по-различно, е необходимо да се появят нови компании на борсата. Очакванията са ниските лихви и един растящ пазар да доведат нови участници на "БФБ-София", които търсят (но и получават) атрактивна доходност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във