Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Пазарните "изненади" увеличават емисиите

Със силна динамика се отличават събитията на финансовите пазари по света през втората седмица на годината. Швейцарската национална банка обяви изключително изненадващо освобождаване на целевото равнище на обменния курс националната си валута. Последва мощна реакция на валутните пазари, което пък доведе до рекордно поевтиняване на еврото с над 30% до нива от 0.85 франка за евро преди уравновесяването на двойката при нива от около 1.0550. Не закъсня и реакцията на пазарите на държавен дълг. Доходностите по основните глобални емисии поеха стремително надолу.

В Европа пазарните участници очакват предстоящата среща на ЕЦБ, на която институцията може да обяви програмата си за изкупуване на държавни дългове. Тези нагласи, в комбинация с швейцарската изненада, доведоха доходностите по книжата на страните от ядрото на еврозоната до нови рекордно ниски стойности. Към края на седмицата десетгодишните немски бундове се търгуваха при доходност от 0.479% и седмичен спад от 1.3 базисни точки, докато понижението при френските ДЦК със сходен срок до падежа се равняваше на 10.7 базисни точки - до 0.672 процента. При книжата на страните от периферията ситуацията през седмицата бе подобна. Италианските, испанските и дори португалските ДЦК отбелязаха рекордно ниски доходности. Търсената норма на възвръщаемост по десетгодишния италиански суверенен дълг достигна 1.729%, понижавайки се с 14.6 базисни точки. Докато спадът по сходните испански ДЦК се равняваше на 14.4 базисни точки - до 1.575 процента. В същия матуритет португалските книжа се търгуваха при търсена доходност от едва 2.613 процента.

Изключително ниските лихви накараха множество правителства на страните от еврозоната да засилят предлагането на държавни дългове. Тон за това първо даде испанското министерство на финансите. То приложи вече познатата тактика да привлича синдикирано финансиране. Интересен за отбелязване е и фактът, че страните от ядрото на еврозоната също планират увеличаване на емитираните дългове през идните седмици.

При основните държавни (но не в евро) дългове не се наблюдаваха толкова сериозни движения на доходностите. Макар да нямаше сериозни новини от Великобритания, инвеститорите повишиха леко търсенето на джилтове, главно тласкани от нуждата да се защитят от поевтиняването на еврото. Десетгодишните британски ДЦК се търгуваха при търсена норма на възвръщаемост от 1.540% и седмичен спад от 5.9 базисни точки. От САЩ пък се получи порция от негативни новини, свързани главно с очакваното донякъде повишаване на първоначалните молби за помощи при безработица заради освобождаването на сезонни работници в първите седмици след празниците. Въпреки това поскъпващият долар, както и сравнително по-високите доходности направиха трежъритата примамлива инвестиция. Десетгодишната норма на възвръщаемост, която инвеститорите търсиха по американските ДЦК, отбеляза седмичен спад от 10.2 базисни точки до 1.844 процента.

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

Николай Ваньов

Брокер, Инвестбанк АД

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във