Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРНАТА ПАНИКА СТИГНА ДО ИСЛАНДИЯ

Паричната единица на Исландия падна до рекордно ниски цени спрямо еврото в средата на седмицата в резултат на задълбочаващите се опасения от огромната зависимост на финансовия сектор на страната от външни инвестиции. В основата на местните пазарни колебания е исландската банкова система, която се разрасна бурно по време на кредитния бум, като набираше чрез ИНТЕРНЕТ депозити от дребни задгранични инвеститори. Освен високото равнище на задлъжнялост тревога буди и очевидната липса на възможности на централната банка на страната да се бори с кризи от всякакъв характер, като се имат предвид малките й резерви.
Международната рейтингова агенция Мудис проведе неотдавна специален стресов тест за позициите на трите най-големи финансово-кредитни институции на Исландия и ги определи като задоволителни, дори ако достъпът им до пазарите за финансиране бъде отрязан за 12 месеца. Миналата седмица обаче Мудис оцени като отрицателни перспективите пред местния банков сектор, като се позова на концентрацията на активи, взаимната обвързаност между банките и бързата им експанзия. Освен това експертите на агенцията оцениха като отрицателни и перспективите на исландския държавен дълг, който е с максималния инвестиционен рейтинг ААА.
Анализатори обръщат внимание, че трите водещи банки на Исландия - Коптинг, Ландсбанки и Глитнир, имат клонове в Европа, което означава, че могат евентуално да се обърнат за финансиране към Европейската централна банка. А Ричърд Портис - професор по икономика от Лондон, смята, че исландската банкова система е високоликвидна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във