Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРНАТА ЛОГИКА Е НЕПОДВЛАСТНА И НА БОГАТИТЕ

Сравнението между данните за безработицата в Европа и отвъд Океана дават храна за интересни заключения. За САЩ, чиито икономически показатели намират сериозно отражение в търговията и се следят с повишено внимание, включително и от краткосрочните спекуланти, едни от най-важните са данните за общата безработица, неселскостопанската заетост, както и седмичната информация, публикувана всеки четвъртък.Нерядко са правени опити да бъдат предречени цифрите чрез анализи на различни индекси от най-неочаквани източници като сайтове за намиране на работа, фирми, които са свързани с набиране на персонал и други.Същевременно с това седмичните показатели често са провокатори на бързи, а при преминаване на ключово ниво - и на относително силни движения. За известен период миналата година подобни цифри се приемаха недоверчиво предвид последващите корекции - било от страна на източника в САЩ, който оправдаваше ниските нива с недообработени данни, или заради урагана Чарли.От друга страна, пазарът посреща обнародването на действителните нива при равнища, които отчитат текущите очаквания. При по-лоши или по-добри от действителните данни логично, следва поскъпване или поевтиняване на долара спрямо останалите валути, но ако това движение не е достатъчно убедително, следва обратен ефект - когато опозиционното движение се присъединяват все по-уверени нови открити позиции.Някои търговци, макар и неофициално, приемат тази статистика просто като ориентир накъде ще поеме влакът, за да се качат на него навреме. Едва ли краткосрочните спекулативни позиции използват за фундамент нивата на безработицата където и да било и съответното влияние, което за в бъдеще ще окажат върху икономиката на дадена страна. За справка - преди време едно от най-лошите нива за неселскостопанската заетост в САЩ, което дори беше с пъти по-ниско от очакваното от пазара, след слабия си ефект върху поскъпване на еврото предизвика масирани покупки на долари и даде сигнал за последващото му поскъпване до днешните нива.Независимо от това, ако се търси по-дългосрочна прогноза, показателят за трудовата заетост е изключително важен и няма участник на пазара, който да не го следи внимателно.И все пак - статистиката от четвъртък за трудовия пазар в Европа говори за спадане на безработицата, без това да е довело до осезаема промяна в поведението на еврото. Скептиците твърдят, че трябва да се отчитат новосъздадените работни места, също така че трябва да се пренебрегне сезонната заетост. Резултатът е, че еврото не поскъпна спрямо долара повече от половин фигура.В щатите седмичната безработица от четвъртък е по-ниска от търгуваната на пазара преди публикуването на данните.Резултатът бе, че пазарът пренебрегна това и след кратко колебание еврото премина над 1.2100. Една от причините е, че всички очакват поредните данни от петък - за потреблението и за БВП на САЩ и други показатели. Друга причина е т.нар. търсене на косъм в супата. Всички цифри могат да бъдат прочетени по различен начин и да им бъде придадено различно тълкувание. Най-лесно е да се обяснят мотивите след извършеното пазарно движение. А истината може би е, че просто пазарът следва своя логика, която не е известна и за най-богатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във