Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРИТЕ СЕ УСПОКОИХА… ВРЕМЕННО

Паричните и капиталовите пазари по света и у нас временно се успокоиха на фона на царящия песимизъм отвъд Океана и оптимистичните нагласи за състоянието на европейските стопанства .
Рисковите премии за България отбелязват трайно понижение, като книжата с падеж след 10 години вече цяла седмица отстояват позиции от 195 базисни точки срещу 245 от средата на месеца. Това означава, че цената им би трябвало да се повишава. В противоположна посока (към понижение) обаче се движеха котировките на приетите за еталон в еврозоната германски ДЦК. Търговията с българските облигации, търгувани на международните финансови пазари, беше спокойна и балансирана, без каквито и да е резки корекции.
Цената на деноминираните в евро облигации на България с падеж през януари 2013 г. се повиши незначително от 111.40 до 111.70 евро за 100 евро номинал. Което отговаря на понижение на годишната им възвръщаемост от 4.78 до 4.71 процента.
Цената на другата ни облигационна емисия, която е деноминирана в щатски долари с падеж през януари 2015 г. и лихвени плащания при 8.25% годишно, отбеляза покачване от 117.10 до 117.35 щ. долара за 100 долара номинал, в резултат на което годишната им доходност се понижи от 5.23 до 5.18 процента.
Общата сума на емитираните на външните пазари две облигационни емисии е с равностойност 1.673 млрд. евро, от които 494 млн. евро са в притежание на български инвеститори. Точно 1.618 млрд. евро пък е сумата на вътрешния дълг на страната ни. Общият държавен дълг е 5.1 млрд. евро, в които са включени и взетите от държавата кредити. Съотношението на държавния дълг към БВП представлява 16.1 процента.
През седмицата финансово-кредитните ни институции поддържаха по свои сметки в евро и левове при Българската народна банка традиционната равностойност на около 5.5 млрд. лева. Тази сума обезпечава както минималните задължителни резерви на търговските ни банки, така и необходимата им ликвидност за междубанковите разплащания.
В последните дни Министерството на финансите преведе към банковата система близо 600 млн. лева. Те обаче не достигнаха, за да компенсират излизащите от нея насрещни плащания както към хазната, така и към Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Това беше и основната причина лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки да се повишат от 4.85% в края на предишната работна седмица до 4.95% в момента.
Средната стойност на индекса ЛЕОНИЯ от началото на месеца е 4.85% и най-вероятно това ще е и новият основен лихвен процент, валиден за април.
Среднодневните обеми на междубанковия паричен пазар гравитираха около 500 млн. лв., които вече се приемат за нормални за пазара срещу 250 млн. лв. отпреди половин година.
До средата на април в банковата ни система ще постъпят 600 млн. лв. за изплащане на пенсии. Те няма да дадат съществено отражение върху ликвидноста на междубанковия пазар, но ще допринесат за поддържането на много добрата ликвидност. Така търговските ни банки за сетен път ще приключат едномесечния период за регулиране на минималните задължителни резерви успешно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във