Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Пазарите се събудиха

Пазарите се събудиха от хубавите новини, които излъчиха някои от най-големите икономики. Производствената активност на САЩ набира все по-големи темпове. А последните финансови резултати на водещите компании за сетен път потвърдиха стабилната възходяща перспектива. Успоредно с това и пазарът на труда все по-убедително показва подобрение. Потребителското доверие достигна седемгодишен връх. Устойчив е ръстът на имотния пазар. И Англия се радва на най-големият ръст на своя БВП от 2007 г. досега. Китай също все повече насърчава притока на частни капитали. Новините от Европа и Япония обаче не са така оптимистични. Но инвеститорите и дилърите дружно ги игнорираха и се впуснаха да пазаруват. Всъщност един от стимулите за повсеместните покупки на книжа е именно предположението, че ЕЦБ най-после ще влезе в решителна битка с дефлацията и ще стартира кампания по изкупуване на дългови книжа. На мерника на дилърите попаднаха както по-сигурните държавни, така и корпоративни книжа.


В резултат на масовия "залп" цените на 10-годишните облигационни емисии на Гърция и Чехия се повишиха съответно с 0.8 евро и с толкова крони. Подобна бе съдбата и на германските, и на английските книжа. Полските и италианските ДЦК със същата срочност отскочиха с по 2 злоти и 2 евро. Най-търсени се оказаха унгарските и испанските книжа. Тяхната стойност се покачи с 2.4 форинта и 2.7 евро.


Цената на най-дългосрочната ни и най-нова еврооблигационна емисия с падеж септември 2024 г. отскочи с подобаващите 1.8 евро. Търговията с нея вече се осъществява при цени от 100.45 евро за 100 номинал, гарантиращи годишна възвръщаемост от по-ниските 2.9% на годишна база. Допреди седмица книжа от нея се договаряха при 98.6 евро и при значително по-високата 3.1% годишна доходност.


Падежът на другата ни еврооблигационна емисия идва след по-малко от три години. Ето защо търговията с нея не бе така силна, както с 10-годишните книжа. Цената й се повиши само с 10 евроцента. В момента книжа от нея могат да се придобият при 108.2 евро за 100 номинал, осигуряващи доходност от 1.3% годишно вместо 1.35% преди седмица.


Понижи се доходността и на деноминираната ни в долари глобална облигация, чийто падеж е след 4 месеца и половина. В резултат на интензивните покупки тя вече се търгува при доходност 0.75% на годишна база. Преди седмица можеше все още да се намери при 0.85% годишно.


С 1.1 евро се повиши цената на най-дългосрочната ни за момента, емитирана на вътрешния пазар държавна облигационна емисия, деноминирана в евро и с падеж през септември 2025 година. Цената й в момента е 122.8 евро за 100 номинал и осигурява 3.27% годишна доходност, ниво по-ниско спрямо 3.4% от преди седмица.


Емисията ни с падеж след 10 години се търсеше на цена 106.3 лв. за 100 номинал, или с 50 стотинки по-скъпо. Сегашната й възвръщаемост е 3.25% на годишна база и е по-ниска спрямо 3.3% преди седмица.


Цената и на излизащата от обращение след 4.5 години емисия се повиши и достигна 101.3 лв. за 100 номинал, което също е с 50 стотинки повече от предходната седмица. Доходността й се плъзна към 2.2% на годишна база. Доходността на краткосрочния ни бон с падеж в края на ноември 2014 г. вече е 0.88%, а не 0.95% на годишна база.


В понеделник, 25 август, Българска народна банка проведе редовен аукцион според емисионния календар на финансовото министерство. Чрез него то пласира допълнителни книжа от емисия с падеж септември 2016 г. и с 50 млн. лв. номинална стойност. Първичните дилъри на ДЦК участваха в наддаването със 161 млн. лв., в резултат на което се постигна коефициент на покритие 3.2 пъти. Така пласментът беше гарантиран. Достигнатата средна продажна цена се закова на 100 лв. за 100 лв. номинал, осигурявайки възвръщаемост от 1.5% на годишна база, колкото е размерът на купонните плащания по книжата.


Следващият предвиден за провеждане аукцион ще се състои на 8 септември. Тогава ще бъдат предложени 300 млн. лв. номинална стойност от емисията със срочност от 1 година. Така Министерството на финансите ще замени изцяло излизащите в падеж държавни бонове с общ номинал 300 млн. лв., които бяха пуснати в обращение точно преди година.


Петър Драмов, “УниКредит Булбанк” АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във