Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Пазарите се разлюляха

Петър Драмов

УниКредит Булбанк АД

 

Цените на книжата през седмицата се разлюляха. Първо се повишиха, после се понижиха, но с една и съща амплитуда в двете посоки, финиширайки на нивата отпреди седмица.

Става видимо, че най-вероятно победител от предстоящите избори във Франция ще е центристката партия и опасенията за излизане на Франция от Европейският съюз се отдалечават. В резултат френските държавни облигационни емисии, които се считаха доскоро за несигурна инвестиция, си върнаха привлекателността. Покупките на държавни книжа станаха по-интензивни, цената им се повиши. Доходността на френските, немските и на всички книжа, емитирани от европейски страни, се понижи, в това число и на страните от периферията. Доходността и на щатските книжа тръгна надолу.

Два дни по-късно пък член на Фед заяви, че вече е крайно наложително вдигането на лихвите в САЩ. Вероятността тя да се покачи от сегашното ниво 0.5%-0.75% или с 25 базисни точки до очакваното 0.75%-1.00% се повиши силно. Това изказване коренно промени пазарното поведение на инвеститорите и те стартираха разпродажбата на ДЦК. Вследствие на което цената им се понижи, а доходността им се повиши.

Цените и на българските облигации, търгувани на международните финансови пазари, се повишаваха перманентно под влиянието най-вече на оптимистичните настроения там. Най-дългосрочните ни книжа с падеж през 2035 г., които са и най-отчетливият барометър за дългосрочните настроения на търговците, поскъпнаха с цели 2 евро. Доходността им, която е в обратнопропорционална зависимост към цената им, се понижи с 15 базисни точки - до 3.13% на годишна база. Поскъпването на останалите ни емисии беше с по 80 евроцента, а доходността им се понижи с по 8 базисни точки. Доходността на книжата ни с падежи през 2028 г. и 2027 г. вече се свиха до 2.31% и 2.12% на годишна база - на тези нива те бяха в края на януари. По-краткосрочните ни емисии с падежи през 2024, 2023 и 2022 г. се понижиха със същата стъпка, до нивата отпреди месец и половина. Те се търгуват в момента при съответно 1.54%, 1.11% и 0.78% годишна възвръщаемост.

На вътрешния вторичен пазар търговията се оживи покрай проведения преди седмица аукцион за реализацията на ДЦК с номинална стойност 60 млн. лв. и падеж след четири години. Достигнатата доходност от само 0.18% все още си остава загадка, но веднага след обявяване на резултатите се превъртяха няколко десетки милиона лева с книжа от емисии с падежи в диапазона от четири до шест години. Договаряната доходност варираше от 0.3% при 4-годишните, 0.8% при 5-годишните до 1.2% при 6- годишните книжа. Тези доходности са напълно сравними с тази на еврооблигационните ни емисии.

Министерството на финансите обяви намерението си да отвори отново емисията от държавни облигации с падеж след 10.5 години, като пусне в обращение допълнително количество такива книжа за 100 млн. лева. На 20 март Българската народна банка ще организира търга. Битката за покупката им ще бъде ожесточена, но не чак толкова, колкото бе за по-краткосрочните 4-годишни книжа. Да напомним, че свободната ликвидност в банковата ни система е близо 13 млрд. лв., за които банките ни плащат отрицателни лихви от порядъка на минус 0.4% на годишна база. Ето защо покупката на каквито и да е държавни облигации е толкова важна за тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във