Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Пазарите на дълг - в сянката на несигурността

Правила, които създават хаос

Николай М. Ваньов,

Финансов експерт

           

 Турбуленцията в Испания доведе до несигурност не само тук, но и в Италия, където предстоят парламентарни избори в началото на следващата година, възбуди шокове  и в периферията на Еврозоната. А те са леснопреносими,  когато става дума  за финансовите пазари. И италианските десетгодишни ДЦК поевтиняха, а  доходността им до падежа им се повиши с 4.6 базисни точки до 2.164 на сто.

Книжата на страни от ядрото на Еврозоната получиха подкрепа при търговия, търсеща и  убежище от новите рискове в Европа. Немските бундове бяха такава  инвестиция убежище и при книжата с  десетгодишен  матуритет доходността  достигна 0.43% при понижение от 4.7 базисни точки. Ефектите от испанските проблеми за френската икономика са по-неясни -  инвеститорите бяха по-склонни да хеджират френски позиции. Доходността по десетгодишните  френски ДЦК отбеляза седмичен ръст от 3.5 базисни точки  - до 0.729 на сто.

Във Великобритания най-очакваното събитие бе конгресът на консерваторите, пред които  премиерът Тереза Мей направи изявление. Въпреки фиаското на изборите през юни лидерското й място изглежда по-скоро сигурно, а  изказванията на конгреса подсказваха  по-голямото социализиране и уклон към  популизъм  в някои  партийни среди. Реакцията на пазарите на джилтове бе смесена - при тези с  десетгодишен   матуритет доходността  се понижи с 1.8 базисни точки до 1.355% през миналата седмица.

В САЩ преди оповестяването на ключовите данни за безработицата в петък пазарите изглеждаха сравнително ограничени в движенията си. Инвеститорите все още нагласяват оценките си за повишената вероятност за още едно покачване на основните лихви до края на годината, което, както изглежда, председателят на Фед  Джанет Йелън подкрепя.

Търговията с десетгодишни трежърита бе в тесни граници през изминалата седмица, като доходността им се повиши с 1.1 базисни точки до 2.32 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във