Банкеръ Daily

Пари и пазари

Пазарите ликуват

Петър Драмов

"УниКредит Булбанк" АД

Пазарните участници празнуват появата на така очакваните положителни новини, които от много дълго време не успяваха да  изместат   негативните, а те заливат  световните финансови пазари от известно време.

По-добрите от очакваното  данни за състоянието  на американската икономика, както и неочаквания пробив  по Брексит, дадоха достатъчно основание на пазарните участници да обърнат отново взор към по-рискови инвестиции. Отбелязан бе макар и малък, но все пак напредък, в преговорите между двата световни икономически колоса - САЩ и Китай, за разрешаване на търговските им недоразумения.

Появата на толкова светли лъчове  на световната финансова сцена повиши цените на по-рисковите, но и по-доходоносни корпоративни книжа и понижи стойностите на по-сигурните и по-нискодоходни държавни книжа. Индексите на водещите световни борси реагираха оптимистично. През изминалата седмица щатският Down Jones Industrial Average се повиши с 2.2%, а немският DAX, японският NIKKEI, както и този на Хонконг - Hang Seng, отбелязаха двойно по-високи ръстове - по  4.4 процента.

В същото това време държавните 10-годишни облигации на САЩ и Германия се устремиха надолу. Американските загубиха 30 цента от стойността си отпреди седмица, а тези на Германия - 70 цента. В резултат на обратно пропорционалната зависимост между  цена и  доходност, тя  се повиши до съответно 1.75% и минус 0.40% на годишна база.

Движението на цените на книжата на държавите от Централна и Източна Европа беше динамично. Тези на Полша и на Унгария поевтиняха с по 30 цента, докато книжата  на Румъния и Русия поскъпнаха с по 20 цента. В резултат, на което доходността на 10-годишни облигации на Полша и Унгария се повиши до съответно 0.00% и 0.14% на годишна база, а на Румъния и Русия се понижи до 1.33% и 3.44 процента.

Като цяло българските еврооблигационни емисии поскъпнаха. Най-дългосрочна ни емисия - с падеж 2035 г., запази ценовите равнища, при които се търгуваше преди седмица и носената от тях годишна възвращаемост на инвестицията си остана  0.93 процента. Емисиите ни с падежи  2028 г. и 2027 г. поевтиняха с по 25 цента, в резултат на което носената от тях доходност се повиши подобаващо с по 2 базисни точки и вече е съответно 0.03% и минус 0.02% на годишна база. Така доходността на двете ни най-ликвидни емисии продължава да гравитира около 0.00 процента. По-краткосрочните ни книжа - с падежи 2024 г., 2023 г. и 2022 г., продължават да "носят" на купувачите си отрицателна възвращаемост. В момента те се договарят при доходност  съответно от минус 0.10%, минус 0.17% и минус 0.29% годишно.

Министерството на финансите успешно пласира нови емисии държавни ценни книжа за общо 1 милиард лева номинална стойност през тази година. Те обаче така и не успяха да съживят вторичният пазар на ДЦК, не само защото погашенията по настъпили падежи на ДЦК бяха за същата стойност, а най-вече защото паричната ликвидност на банковата система продължава да е в пъти по-висока. Банките ни разполагат с левовата равностойност на 15 милиарда лева свободна наличност, която те  държат  по сметки при Българска народна банка и при чуждестранни първокласни контрагенти.

Ето защо на вторичния  междубанков пазар книжата с остатъчна срочност от 3, 5 и 10 години до падежа  се котират при съответно минус 0.25%, минус 0.05% и плюс 0.25% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във