Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Патова ситуация за спекулантите

Кирил Иванов

инвестиционен консултант

 

Сякаш на шега навлязохме в дванадесетия - смятан и за  празничен месец на годината. Последната седмица на ноември обаче не беше нито спокойна, нито предразполагаща за особено силно празнично настроение. Притеснителни новини за инвеститорите идваха както от забавящата се китайска икономика, така и от все "по-заплашителните" коментари от страна на председателя на Федералния резерв на САЩ (FED). Ситуацията се усложнява допълнително от текущите главозамайващи рекордно високи нива на борсовите индекси на основните международни капиталови пазари. В резултат на несигурността сред инвеститорите наблюдавахме волатилна търговия, особено с  технологичните акции, които от своя страна бяха двигател на борсовия ръст през последните години. В тази изнервена обстановка едва ли е изненада и фактът, че криптовалутите като цяло привлякоха засилен интерес и най-известната от тях - Bitcoin, достигна рекордни нива от над 11 хил. долара  (подробности по темата - на стр.29).

На "БФБ-София" по стара традиция ситуацията беше далеч по-спокойна, а търговията  - "хладнокръвна". До известна степен излизащите в последната седмица на ноември консолидирани финансови отчети за деветмесечието раздвижиха обстановката, като предоставиха на инвеститорите актуални фундаментални данни за публичните компании, над които да размишляват. При борсовите индекси не наблюдавахме големи отклонения на седмична база, но поведението на дружествата, включени в състава им, изобщо не беше хомогенно.

В пълен контраст помежду им  се търгуваха акциите на двете по-ликвидни публични банки - Централна кооперативна банка (ЦКБ) и Първа инвестиционна банка (ПИБ). Според консолидирания финансов отчет към края на септември ЦКБ увеличава балансовото си число с близо 270 млн. до 5.46 млрд. лева. За периода нарастват както нетният доход от лихви, така и този от такси и комисиони. Същевременно обаче нетната печалба на "трезора" намалява с 8.5% до 25.3 млн. лв. поради свиването на приходите от операции с ценни книжа. Инвеститорите явно погледнаха позитивно на изнесените данни, защото книжата на ЦКБ се разменяха с близо 3% нагоре  - срещу  около 1.70 лв. за дял. Според отчета на ПИБ от началото на годината приходите от банкови операции се свиват с над 56 млн. лв. в сравнение с деветмесечието на 2016-а. Заради значително по-ниските разходи за обезценки банката все пак успява да увеличи нетната си печалба с 5 млн. лв. - до 64 млн. лева. Тук ентусиазмът сред инвеститорите не беше достатъчен, за да изведе акциите на ПИБ на положителна територия, и те  генерираха спад от близо 2% до под 5.40 лв. за дял.

Трудно е да погледнеш позитивно на изнесените консолидирани финансови данни от "Неохим" за деветмесечието, но съдейки по борсовата търговия през седмицата, не е и невъзможно. Димитровградският торов завод успява за година да стопи нетната си печалба наполовина до 8 млн. лв. - най-вече заради спада на приходите от продажби. На "пода на "БФБ-София" обаче числата бяха приети като сигнал за покупки и акциите на "Неохим" поскъпнаха с над 4% до подножието на 56 лв. за дял.

Консолидираните данни на "Монбат" демонстрираха положително развитие към края на септември по редица пера. Приходите на групата нарастват за година от 179 млн. до 227 млн. лв., което тласка нетната печалба с около 20% нагоре - до 23.4 млн. лева. През октомври тенденцията към  ръст на приходите продължава. Нетната печалба за месеца на монтанското дружество обаче намалява с 3.5% - до малко под 3 млн. лева. Инвеститорите приеха данните хладнокръвно и акциите на "Монбат" се разменяха статично - без особена промяна, на равнищата около 10.90-11 лв. за дял. Консолидиран отчет поднесе на инвеститорите и "Сирма груп холдинг". Според него групата бележи значителен ръст на приходите с около 34%, съчетан със сходен ръст на печалбата преди данъци. Инвеститорите реагираха положително на данните и книжата на софтурената компания поскъпнаха с над 1% до над 1.04 лв. за дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във