Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗВИРАТ

Левовата маса, с която банковата ни система разполага по сметки при БНБ, продължи да се увеличава и през изминалата седмица. Хазната беше този извор на парите. В търговските банки бяха преведени над 150 млн. лв. за изплащане на пенсиите, което продължава до втората половина на месеца. В резултат на това една немалка сума ще остане на разположение на дилърите още седмица. Над 64 млн. лв. пък бяха преведени в сметките на първичните дилъри при Централната банка, с които Министерството на финансите покри задълженията си по лихвени плащания и падежи по държавни ценни книжа. В същото време в обращение беше пусната една нова емисия ДЦК с номинал 20 млн. лв., чиято покупна стойност излезе от обращение. В резултат на това в края на седмицата по сметки на банките при БНБ останаха нетно 200 млн. лв. в повече в сравнение с началото на периода. Общата маса на левовите им авоари от 540 млн. лв. в понеделник се повиши до 740 млн. лева. Ето защо еднодневните междубанкови депозити поевтиняха и в понеделник се търгуваха срещу 0.9%, а в петък - при 0.5% на годишна база. Едноседмичните депозитни сделки се договаряха при около 0.7 процента. Цената на едномесечните депозити варираше в по-широките граници между 1 и 1.5 процента. Ресурсът, представян за срок от три месеца, се котира близо до доходността на ДЦК - със същата срочност - между 2.2 и 2.6 процента. Среднодневните обороти се увеличаваха и от 80 млн. лв. в началото на периода надскочиха 100 млн. лв. в края на седмицата. Този факт в съчетание с постепенно намаляващите лихвени проценти на междубанковия ни паричен пазар доказва, че банковата ни система отново е в състояние на свръхлевова ликвидност. През следващите пет работни дни към бюджета ще се насочат социалните осигуровки, които трябва да се внасят до 10-о число от месеца, както и ДДС, данъкът върху печалбата и данъкът към общините, които пък се плащат до средата на месеца. В резултат на това около 200 млн. лв. нетно ще излязат от банковата ни система и ще се прелеят в сметките на финансовото ни ведомство в БНБ. Левовите авоари ще се стопят до около 500 млн. лв., а цената на ресурса ще се повиши и средно за периода ще бъде около 1 процент.С част от свободните си левове банките си купиха евро. С друга част от свободните си левове банките купуваха държавни ценни книжа. През изминалата седмица доходността на тригодишните книжа на вторичния пазар достигна 4.7 процента. Петгодишните ДЦК пък се търгуваха при около 5.3 процента. Седемгодишните ценни книжа се договаряха при около 5.75%, а десетгодишните при 6.4 процента. На първичния пазар на ДЦК се продаде част от седемгодишна емисия с номинал 20 млн. лева. Аукционът беше проведен от Централната банка на 3 февруари, а плащането се осъществи два дни по-късно. Това беше първият от аукционите, които Българската народна банка ще проведе до реализацията на цялото количество от 75 млн. лева. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналът, е 5.875% на годишна база. Начисляваните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца, а главницата - на 5 февруари 2010 г. с последните лихви. До участие в наддаването бяха допуснати поръчки за 77.85 млн. лв., подадени от 24 финансови институции първични дилъри (от общо 25 такива избрани за първото полугодие на годината). Достигнатите средна и максимална годишна доходност на аукциона бе съответно 5.8% и 5.86 процента. За отбелязване е, че достигнатата минимална доходност, на която участник в търга се сдоби с част от книжата, е едва 5.2 процента.За 10 февруари финансовото министерство е поръчало на БНБ да проведе втория от общо три аукциона, чрез които общото количество от 75 млн. лв. номинал от петгодишна лихвоносна емисия ДЦК под номер 300/03 трябва да бъде реализирано на първичния пазар на ДЦК. На първия търг, проведен на 13 януари, бяха продадени 30 млн. лв. от нея при среден годишен доход от 5.53 процента. Купонните плащания ще се начисляват при 5.625% на годишна база върху номинала. Следващият аукцион е предвиден за 2 юни и на него де се реализират оставащите 20 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във