Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР СЕ ТРЕСЕ ОТ ЛИКВИДНОСТ

Паричният пазар вече цял месец страда от свръхликвидност. Още в първите дни на годината левовете, които в края на декември бяха извън банковата система, се завърнаха в трезорите заради въвеждането на еврото. Докато в последния работен ден на 2001 г. банките затвориха с 380 млн. лв. по сметките си при Централната банка, то още през първата седмица от новата 2002 г. тази сума набъбна до 630 млн. лева. Прирастът от 250 млн. лева се дължи изцяло на преводи от сметки на бюджета при БНБ към сметки в търговските банки за текущите им разплащания. Не са за пренебрегване и 58 млн. лв., които Министерство на финансите преведе по сметки на първичните дилъри при БНБ, с които частично издължи главница и лихвено плащане по притежавани от тях и техни клиенти облигации по ЗУНК. Нека да си припомним, че към края на годината общият обем на ЗУНК-овете в обращение беше съответно 277.1 млн. щ. долара и 60.6 млн. евро. На 2 януари се погаси 1/18 част от номинала и се изплатиха лихвите за второто шестмесечие на 2001 година. В средата на месеца общата сума, която беше на разположение на банките, достигна 700 млн. лева. Тук е мястото да се отбележи, че общата сума на минималните задължителни резерви, които банките са длъжни да поддържат по сметки при БНБ, е не повече от 600 млн. лева. Това са 8% от привлечените средства, коригирани с касовата наличност. Равностойността на общата сума на набраните левови и валутни средства в трезорите е около 9 млрд. лева. Среднодневно търговските банки са поддържали при БНБ 611 млн. лева. Тази сума ще нарасне до поне 750 млн. лв., след като прибавим и размера на валутните им салда. Така през януари са бездействали над 100 млн. лв. на ден. Именно тези левове безделници успокоиха паричния пазар. Дилърите бяха уверени, че могат да си подсигурят по всяко време необходимия им левов ресурс. Среднодневните обороти от около 95 млн. лв. (при средни за 2001 г. 70 млн. лв.) показваха, че паричният пазар дреме, но не спи. Търговията беше много спокойна и липсваха обичайните припрени договорки. Депозитни сделки се сключваха безпроблемно, като цената на най-търгуваните еднодневни срокове гравитираше около 0.5 процента. Едноседмичните срокове се котираха в диапазона от 1.2% в началото на седмицата до 2% в края. Левов ресурс за един месец можеше де се привлече при 3 процента. Цената на по-дългите срокове варираше от 3.5 до 4.5 процента. В първият ден на следващата седмица овърнайт депозитните сделки вероятно ще се договарят при малко над 1 процент. Последният ден от поредния период за регулация на минималните резерви изтича на 3 февруари, така че в понеделник, 4 февруари, е и първият от новия регулационен период. Много от банките, които разполагат със свободни левове, ще се опитат да ги пласират на по-висока цена. В същото време Министерството на финансите ще превежда сумите, необходими за изплащане на пенсии, които през първите 10 календарни дни на месеца достигат 230 млн. лева. В резултат на това към края на седмицата овърнайт депозитни сделки ще се договарят отново при цена под 1 процент. Министерството на финансите е поръчало на БНБ да проведе на 4 февруари аукцион за продажба на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа. Общата сума, която финансовото ведомство възнамерява да продаде, е 12 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във