Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ОТНОВО НАВЛЕЗЕ В ЗОНАТА НА ЗДРАЧА

Междубанковият паричен пазар окончателно заболя от лабилната левова ликвидност и се тресе от големите колебания на лихвените проценти. От началото на годината средно на ден банковата система разполагаше по сметките си в БНБ с по 400 млн. лева. Те са напълно достатъчни както за поддържане на отлична левова ликвидност за осъществяване на междубанковите преводи, така и за поддържане на минималните задължителни резерви. Депозитите в лева и валута са на стойност около 9 млрд. лева. Това означава, че минималните резерви, поддържани от търговските банки в БНБ, не трябва да са по-малко от 700 млн. лева. Тези суми могат да се държат както в левове, така и във валута, но при условие, че в български пари може да се поддържа и целият резерв, докато в чужди - само частта на привлечените валутни средства. В началото на годината, когато левовата ликвидност беше повече от отлична, мнозинството банки предпочитаха да поддържат резервите си предимно в левове, защото депозитите в националната ни парична единица се търгуваха при около 1% на годишна база срещу 1.7% за доларовите средства и 3.2% за тези в евро. Така привличането на левови средства под формата на депозитни сделки беше много печеливша стратегия до момента, в който левовите авоари не намаляха драстично до 200 млн. лв. и цената им се покачи над тази на останалите валути. Точно това се случи в началото на тази седмица. На 11 юни банките разчитаха на 480 млн. лв., с които да платят своите и на клиентите си данъци. До 14-о число трябваше да се преведе ДДС, а до 15-о - данъка върху печалбата и данъка за общините. Непосредствено след извършването на плащанията разполагаемите салда по левовите сметки на търговските банки в БНБ вече бяха едва 220 млн. лева. Ето защо, докато в средата на предишната седмица овърнайт левовите депозитни сделки се договаряха при около 2%, през тази те се сключваха вече при 23 процента. Драстичният скок на цената на левовите депозити бе породен единствено от факта, че паричният поток в размер на 260 млн. лв. беше насочен към бюджета, а насрещни плащания към банките, равни по размер и време, нямаше. Среднодневните обороти от 95 млн. лв. в понеделник спаднаха до 50 млн. лв. в края на седмицата, когато овърнайт сделки се договаряха при 5 процента. Другият начин, по който банките могат да си набавят необходимите им свежи левове, е продажбата на евро, и то на БНБ, защото при сделка с някоя от търговските банки общата левова маса в системата остава същата по размер, а левовият ресурс просто сменя притежателя си. Централната банка, съгласно Закона за БНБ, купува 1 евро за 1.94605 лв. и го продава за 1.95583 лева. Вследствие на спада на наличните левови авоари котировките на междубанковия пазар за едно евро на моменти паднаха под тези на БНБ и бяха съответно купува 1.9457 лв. и продава - 1.9462 лева. Въпреки това БНБ купи едва 5.5 млн. лв. - пренебрежимо малка сума, за да помогне за подобряване на левовата ликвидност. На 17 юни Министерството на финансите проведе аукцион за продажбата на останалото количество от десетгодишна, лихвоносна емисия от ДЦК с лихвен купон от 7.5 процента. Плащанията са на всеки шест месеца, считано от 17 април 2002 г., като с последното ще се издължи и главницата. Общият обем на емисията е 90 млн. лева. Тя се продава на части чрез няколко търга. Така на 17 април се реализираха първите 15 млн. лв., като средната годишна доходност достигна едва 7.77 процента. Седмица по-късно се пласираха нови 25 млн. лв., но вече при 7.97 процента. На сегашния аукцион БНБ предложи 25 млн. лв. номинал. Поръчките бяха за 42.34 млн. лв., а доходността вече беше 8.11 процента. Оставащото за реализация количество от десетгодишната емисия с номинална стойност 25 млн. лв. ще бъде предложено за продажба също на аукционен принцип, на дата, която Министерството на финансите ще насрочи допълнително. За 24 юни е насрочен поредният аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Емисията е едногодишна и е безлихвена, т.е. единствено разликата между номинала и покупната стойност ще формира доходността. Общото й количество ще е 20 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във