Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ХВАНА МОРСКА БОЛЕСТ

Лошото време разбуни морето и в края на юли вълнение от 9 бала заля Българското Черноморие. На левовия пазар нямаше стихийни бедствия, но се получи отлив на левове от банковата система и това допринесе за покачване на лихвените проценти. Спокойният и балансиран характер на паричния пазар от края на предишния седемдневен период диктуваше лихвените нива и в първия ден на тази седмица те си останаха под 3 процента. Още във вторник обаче лихвите хвръкнаха над 9 на сто. В края на периода обстановката се стабилизира, левовата ликвидност се подобри и еднодневните депозитни сделки се договаряха срещу по-малко от 5% на годишна база. Общата парична маса, с която банковите ни институции разполагаха на 26 юли, беше 270 млн. лева. Към края на всеки календарен месец бюджетните организации трябва да занулят салдата по левовите си авоари в търговските банки, като насочат средства към единната бюджетна сметка в Централната банка. В резултат на това отливът на средства от банковата система беше за около 70 млн. лева. В четвъртък наличните едва 200 млн. лв. се оказаха недостатъчни, за да могат банките необезпокоявани да подсигурят както междубанковите разплащания, така и изпълнението на изискването за поддържане на минималните задължителни резерви. Нека да не забравяме, че последната възможна дата за отрегулиране на резервите за поредния месечен период бе 2 август. Този факт внесе допълнително напрежение на пазара. Глътката свеж въздух дойде едва в петък, когато тръгнаха първите преводи от бюджета към търговските банки за изплащане на пенсии. Среднодневните обороти останаха относително ниски. Дневно се договаряха по едва 60 млн. лв., което в съчетание с лабилните лихвени нива показва, че левовата ликвидност в банковата система не е в добро състояние. На 29 юли Българска народна банка проведе аукцион за продажбата на извънредна емисия тригодишни лихвоносни ДЦК. Общата й сума от 75 млн. лв. ще се олихвява при 5.75 процента на годишна база, а притежателите на държавни облигации ще получават пари на всеки шест месеца. Предложени бяха 25 млн. лв. номинална стойност. Подадените поръчки за участие бяха за 24.2 млн. лева. Министерството на финансите упражни правото си да не одобрява определени поръчки и така бе реализиран номинал от емисията за 16.9 млн. лева. Останалото количество от държавните ценни книжа ще се предлага също на аукционен принцип, като продаваните количества ще се добавят към вече реализираните, докато се запълни емисията. Годишната доходност, при която бяха одобрени поръчки в сегашния търг, се простираше от 5.26 до 6.4 процента. За 5 август Министерството на финансите планира провеждането на аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени ДЦК. Общото количество на емисията както обикновено е с номинална стойност от 12 млн. лева. Плащането на книжата ще се осъществи на 7 август, откогато ще влезе в сила и новият основен лихвен процент. Той е равен на достигнатата средна годишна доходност от първичната продажба на тримесечните ДЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във