Банкеръ Daily

Пари и пазари

Паричният национализъм извади на показ две явления

Потисната и скрита инфлация в развитите страни, откритаинфлация в т. нар. периферни страни

Николай М. Ваньов, 

Финансов експерт

Изминалата седмица изненада пазарите с поредица от позитивни икономически данни, касаещи както развитието на отделните страни в месеците след разгара на мерките за борба с Covid-19 пандемията, така и изгледите за края на тази година и началото на възстановяването от щетите. Примесени и с абсолютно нормалната, ниска, августовска ликвидност, основните емисии поеха нагоре през последните пет дни на търговия.

В ядрото на еврозоната икономическите данни дадоха поредни основания за оптимизъм сред инвеститорите. Основните книжа видяха сериозен превес на предлагането над търсенето. Десетгодишните бенчмарк немски бундове се търгуваха при търсена доходност до падежа от минус 0.44% в края на седмицата при ръст от седем базисни точки. Сходните по матуритет френски ДЦК видяха ръст на доходността от 5.6 базисни точки до минус 0.162 на сто.

Позитивизмът бързо се прехвърли и към периферията на валутния съюз, а спредовете продължиха да се свиват. Изненадата на седмицата дойде от Италия, откъдето обявиха изненадващ за август аукцион на тридесетгодишен дълг. Явно, въпреки ниската ликвидност, от италианската хазна се опитват да изпреварят многото предлагания през септември с оглед на нуждите от попълването на редица отворени бюджетни дефицити. Въпреки тази новина, доходността по десетгодишните италиански ДЦК се повиши със само 4.8 базисни точки до 0.975 процента. Испанските книжа, падежиращи през 2030 г., се търгуваваха при търсена доходност от 0.331%, която формира седмично повишение от 5.6 базисни точки.

Във Великобритания основните икономически индикатори също показах подобрение. Това доведе до все по-силно намаляване на вероятността за бъдещи лихвени понижения и евентуални отрицателни лихви на Острова. При това положение десетгодишните джилтове видяха седмичен ръст на доходността от 9 базисни точки до 0.227 процента.

В САЩ търговията бе относително спокойна и в унисон с глобалните тенденции. След три дни на разпродажба на трежъритата, в четвъртък тренда бе стопиран на азиатските пазари, където инвеститорите се обърнаха към добрия доход, предлаган от американските ДЦК в далечния край на кривата. В същото време десетгодишните трежърита видяха седмичен ръст на доходността от 10.7 базисни точки до 0.671 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във