Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Пари на кръстопът

Фирмите с депозити във фалиралата Корпоративна търговска банка се оказаха доста много. От списъка на синдиците с кредиторите на банката изскочиха и имената и на две дружества, подготвяни за приватизация.

Ясно е, че много от кредиторите няма да вземат нищо от парите си. Чудно е само как фирма без особена дейност, която работи на загуба през тази година, е успяла да скъта като депозит 148 189 лева. А за миналата година дори е внесла и дивидент в полза на държавата (373.88 лв.). Става дума за търговското дружество

"Плод-зеленчук" ЕООД

от Габрово, което е наследник на тукашния "Булгарплод". То от доста време дреме в списъците на Агенцията за приватизация, но все още остава в графата "подготвяно". Според отчета му за полугодието по сметки (депозити) са обявени 147 000 лв., а парите му в брой са само 6000 лева.

Предметът на дейност на фирмата, както се вижда от наименованието й, са изкупуване, производство и търговия на вътрешния пазар, износ и внос на пресни плодове и зеленчуци, на плодови, зеленчукови и месни консерви, търговия с цветя и с амбалаж. Приходите й са от продажба на стоки, от търговски услуги и от наеми и за шестте месеца на тази година те са общо 41 000 лв., колкото бяха и преди година. Разходите по дейността й също се запазват, като с най-голям относителен дял (25 000 лв.) са харчовете за възнаграждения и за осигуровки на персонала. Добрата новина е, че дружеството няма задължения по банкови и търговски заеми.

Опит за раздържавяването на "Плод-зеленчук" ЕООД е правен през 2006 година. Началната тръжна цена е била 1.35 млн. лева. Тогава Върховният административен съд спира процедурата. Изпратено е писмо до Министерството на икономиката и енергетиката, с което е поискано становището му дали да бъде продължена продажбата. Въпросът още се обсъжда...

"Плод-зеленчук" ЕООД е собственик на застроен урегулиран поземлен имот в града, с обща площ 6139 кв. м, за който има акт за държавна частна собственост (по данни от Агенцията за приватизация). Фирмата стопанисва и шест масивни магазина на територията на града, сгради с непроизводствено предназначение - едноетажна административна сграда (653 кв. м застроена площ), едноетажна работилница за собствени нужди, както и сервизни помещения.

Общо 439 811 лв. на

"Свободна зона-Пловдив" АД

останаха също висящи в обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка. Фирмата има складове и индустриални площи и извършва услуги по внос и износ на стоки и е апетитен обект. Основните й активи са над 8 дка покрити складове - земята, сградите и съоръженията в тях са оценени на 2.01 млн. лева. Обикновено над 95% от площите й са отдадени под наем. При необходимост фирмата има готовност да построи и нови складови съоръжения. Освен многото предимства - като удобното й местоположение, нейната инфраструктура и услуги, дружеството е и в добро финансово състояние. За миналата година е увеличило приходите си до 842 хил. лв. по данни от отчета за миналата година. Загубата му пък бе 22 хил. лв., но през 2013-а беше на печалба от 239 хил. лева. Плановете на пловдивската община са не по-малко амбициозни и включват разширяване на зоната и увеличаване на приходите от дейността му.

Дружеството е в списъка на Агенцията за приватизация, която трябва да продаде държавния дял. В момента финансовото министерство контролира 46.398% от акциите с право на глас в "Свободна зона - Пловдив", а община Пловдив държи 39% от капитала. Останалите книжа са собственост на дребни инвеститори.

Процедурата за приватизация обаче не може да започне, преди да се изяснят мераците около него. През август с писмо до Министерството на финансите община Пловдив е поискала да увеличи дела си в "Свободна зона - Пловдив" АД. Ведомството на Владислав Горанов, което е принципал на дружеството, е дало съгласието си да започнат преговори, но държи на продажбата на пакета акции. Засега процедурата е в началото си и има още съгласувателни стъпки до постигане на някаква договореност.

За последно "Свободна зона - Пловдив" е предлагана на публичен търг през 2011 г., при минимална цена от 3.15 млн. лева. Дружеството беше в списъка за приватизация и през 2014-а, но сделката се отложи поради наличието на правни проблеми.

Друго държавно дружество, от което се очакваха значителни приходи от приватизацията му -

"АДИС" ЕООД,

също държи солидна сума като депозит в КТБ - 1 990 207 лева. Иначе парите на фирмата са разпределени в пет кредитни институции. Според отчета й за полугодието значително намаляват приходите от лихви при запазване на размера на депозитите, най-вече заради свиването на лихвените проценти.

Компанията отдава под наем недвижими имоти за жилищни, търговски или административни нужди на дипломатически мисии и представителства, на фирми и организации и на частни лица. Тя извършва и други дейности, за да се гарантират добри условия за работа, което обяснява и добрите й финансови резултати. Приходите й са стабилни, както и печалбите - 1.05 млн. лв. за полугодието на тази година и 1.012 млн. преди година. Най-голям дял в разходите по оперативната дейност заемат плащанията по възнаграждения и осигуровки, както и за амортизации.

Основен проблем за дружеството е усложнената процедура за отдаване под наем на активите му заради кризата на пазара за недвижими имоти.

"АДИС" беше извадено от забранителния списък за приватизация още през 2011 г. от първото правителство на ГЕРБ. Оттогава политиците не могат да се споразумеят дали агенцията трябва да бъде продадена, или не. С решението от 1 април правителството (отново на ГЕРБ) се отказа от раздържавяването на Агенцията за дипломатически имоти. Министрите приеха законодателни промени, с които дружеството бе върнато в забранителния списък на компаниите, които са важни за държавата. А по този начин се гарантира и възможността България да изпълнява задълженията си по Виенската конвенция за дипломатическите и консулските отношения, коментираха от пресцентъра на правителството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във