Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИ ИМА, ДЕЙСТВАЙТЕ!

Банковата система разполагаше през изминалата работна седмица с достатъчно левови авоари по сметки при Централната банка, за да обезпечи както поддържането на минималните задължителни резерви, така и междубанковите разплащания. Среднодневно дилърите разчитаха на около 550 млн. лв. за осъществяването на левовите операции на кредитните институции. Седмица по-рано тази сума беше 480 млн. лв., като лихвите, при които се договаряха еднодневните депозитни сделки, гравитираха около 1.3% на годишна база. През последните пет дни, в резултат на увеличеното предлагане на левов ресурс, среднодневните лихвени проценти се понижиха до 0.6 процента. Намалялото търсене на левове през същия период свали среднодневните обороти на междубанковия паричен пазар до 60 млн. лв. срещу 80 млн. лв. седмица по-рано. Допълнителен натиск върху лихвите оказа и фактът, че банките, които бяха натрупали излишъци и искаха да ги стопят, бяха повече от тези, които имаха нужда от левове. Сегашният едномесечен период за регулация на минималните задължителни резерви изтича на 3 март, но последният работен ден, през който можеха да се правят каквито и да е корекции, беше 28 февруари. Първият работен ден от март е и първият ден от новия пореден едномесечен регулационен период на минималните резерви. Това дава възможност на кредитните институции да управляват по-гъвкаво левовата си ликвидност. През седмицата от 3 до 10 март в банковата система ще постъпят над 165 млн. лв., по-голямата част от които е предназначена за изплащане на пенсии. Те обаче ще останат на разположение на дилърите от паричния пазар поне до 10 март, в резултат на което левовите наличности на банковата система по сметки при БНБ ще нараснат до 700 млн. лева. Лихвените нива, при които ще се договарят междубанковите депозити за най-търгувания еднодневен период, ще се задържат около 0.7% на годишна база. Отличната левова ликвидност на междубанковия паричен пазар даде своето отражение и върху резултатите от проведения от БНБ аукцион за продажба на тримесечни държавни ценни книжа. Търгът се проведе на 24 февруари, а общият номинал на предложените ДЦК бе 12 млн. лева. Деветнадесет финансови институции, избрани за първични дилъри, подадоха поръчки за покупка на обща стойност 27.12 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност се установи на ниво от 2.52 процента. Това е и новата стойност на основния лихвен процент, влизаща в сила от датата на емисията - 26 февруари. За сравнение - предишното му ниво беше 2.5 процента. Съгласно емисионния календар на Министерството на финансите на 4 март БНБ трябваше да проведе аукцион за продажбата на седемгодишна левова емисия държавни ценни книжа с 15 млн. лв. номинална стойност. Това щеше да е вторият от предвидените общо три търга, чрез които цялото количество от 75 млн. лв. на емитираните книжа да се реализира на първичния пазар. Първите 20 млн. лв. номинал се продадоха на 5 февруари. А на 25 февруари Централната банка уведоми първичните дилъри на ДЦК, че Министерството на финансите отменя провеждането на аукциона. Допълнителна информация за предстоящото отваряне на емисията ще им бъде предоставена 10 дни преди провеждането на търга. Решението на финансовото ведомство е мотивирано от факта, че на 10 март ще бъде проведен извънреден аукцион за продажба на част от останалото количество от емисията, деноминирана в евро, със срочност седем години и три месеца. Нека да си припомним, че на 18 февруари беше проведен първият търг за продажбата на част от тази емисия и той премина при пълен успех за финансовото министерство. Тогава до участие в наддаването бяха допуснати заявки за 140 млн. евро. Продадоха се 50 млн. евро номинал, а достигнатата средна годишна доходност бе 5.58 процента. Плащанията по купоните ще става веднъж годишно при 5.75% лихва. Общата сума на книжата ще е 150 млн. евро и това е първата емисия, деноминирана в евро и продадена на редовен аукцион, проведен от БНБ. Датата и падежът на книжата са съответно 24 февруари 2003 г. и 24 май 2010 година. Сега за продажба са предвидени минимум 25 млн. евро. Емисията вече се предлага на вторичния пазар при 5.55% годишна доходност, след като седмица по-рано търговията започна от 5.3 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във