Банкеръ Daily

Пари и пазари

Панорамата "Плевенска епопея" е построена в чест на 100-годишнината от освобождението на Плевен

През 1977 г. в чест на 100-годишнината от освобождението на Плевен от османска власт в града е открита панорамата "Плевенска епопея".

На днешния ден през 1877 г. руските войски превземат Плевен след тримесечна обсада.

В хода на Руско-турската война (1877-1878 г.) градът придобива стратегическо значение и фокусира вниманието на световната общественост в продължение на пет месеца. Около града се концентрират значителни войскови сили. Според мнозина изследователи тук се решава и изходът на войната. В резултат на изтощителната за населението на Плевен обсада, осъществена съгласно стратегията на генерал Тотлебен, на 10 декември 1877 г. руската и румънската армия сломяват съпротивата на турската армия и завземат Плевен. Командващият отбраната Осман паша предава сабята си последователно на румънския пълководец Михаил Черкез и впоследствие - на руския генерал-лейтенант Иван Ганецки, но по-късно я получава обратно в знак на уважение от император Александър II. От страна на воюващите страни (Турция и Съюзът Русия - Румъния) са дадени десетки хиляди жертви.

До 2002 г. денят се отбелязваше като Празник на Плевен, а сега - като Ден на признателността.

Освобождението на Плевен е преломен момент в хода на Руско-турската война. Руската армия, преодоляла най-тежкото препятствие по своя път, осъществява считаната за невъзможна от военните специалисти операция - зимно преминаване на Балкана. Само месец и половина след падането на Плевен турското правителство моли за мир. На 19 февруари /3 март/ 1878 г. в Сан Стефано е подписан мирният договор между Русия и Турция, по силата на който България възстановява своята държавност.

През 1977 г. в чест на 100-годишнината от освобождението на Плевен от османска власт в града е открита панорамата "Плевенска епопея".

Само през първите три години след нейното откриване панорамата е посетена от 2.5 милиона българи. Тя е сред почти 200-те паметници, построени от плевенчани в памет на загиналите руснаци, румънци и българи. Включена е в Стоте национални туристически обекта.

Панорамата е изградена в района на "Скобелевия парк", непосредствено до редута "Кованлък", където по време на третата атака от Обсадата на Плевен се водят едни от най-тежките сражения. Автори на проекта са архитектите Иво Петров и Пламена Цачева, заедно с проектантски екип от 14 души.

Автор на живописната част и главен изпълнител е Николай Овечкин (Военно студио "М. Греков", Москва). Колективът е от 13 руски и български художници: В.Щербаков, И. Кабанов, А. Чернишов, М. Ананиев, Н. Овечкин, Д. Дончев, В. Есаулов, В. Лемешев, Хр. Бояджиев, Г. Есаулов, В. Таутиев, Ю. Усипенко и А. Троценко.

Архитектурното тяло на Панорамата е направено да изглежда повдигнато върху четири щика, които олицетворяват силата на оръжието, донесло свободата. Щиковете носят четири хоризонтално разположени пръстена, три от които символизират трите атаки срещу Плевен, а четвърят пръстен е декоративно-пластичен фриз, символизиращ обсадата на Плевен.

Туристите могат да се изкачат по асансьори на две зрителни площадки на покрива на музея, откъдето могат да наблюдават историческите места: "Мъртвата долина", редутите "Кованлък" и "Исса ага", Костницата в "Скобелевия парк", Радишевските и Гривишките възвишения.

Тържественото откриване на Панорамата е на 10 декември 1977 г., в деня на стогодишнината от освобождението на Плевен.

Военни униформи, оръжие и артилерийски принадлежности от Руско-турската война 1877-1878 г. допълват художествената експозиция в Заключителната зала.

Пос­то­ян­на­та ек­спо­зи­ция от оригинални ли­тог­ра­фии от края на ХІХ в., подредена в ротондата на Панорама "Плевенска епопея 1877 г." обединява темата за Освобождението, представя моменти от Руско-турската война 1877-1878 г. и епизоди от национално-освободителните борби на българския народ в епохата на Възраждането. Важ­но мяс­то сред тях за­е­мат сраженията на четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, Плевенската епопея и отзвукът от  тези събития в освободена България, Европа и Русия. Изработени по вре­ме или непосредствено след събитията, които отразяват, представените литографии са исторически достоверни.

Експозицията допълват художествени произведения на утвърдени български, руски и румънски автори: икони на художника Георги Данчов, скулптурна фигура на ген. М.Д.Скобелев /автор А. Спасов/, бюс­то­ве на военни дейци, участници в Руско-турската война 1877-1878 г. /автори П. Трубецкой и Ф. Щорк/, гра­фи­ки на Сидония Атанасова, от­ра­зя­ва­щи Пле­вен­ска­та епо­пея и оригинални про­ек­ти от кон­кур­са за изграждане на па­рак­лис-мав­зо­лей "Св.Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец" в Пле­вен /1903 г./.

Плѐвен (до 1945 г. Плѣвенъ) е град в Северна България. Плевен и неговата околност имат корени в дълбоката древност и практически непрекъснато хилядолетно развитие. Днес градът е административен център на едноименните община и област и е най-голямото икономическо ядро на Северозападен икономически район. В края на миналата година градът има население 96 610 души и е седмият по население в България и третият по големина в Северна България, след Варна и Русе.

Facebook logo
Бъдете с нас и във