Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАК СЕ ТЪРСЯТ УСИЛЕНО ЛЕВОВЕ

Пазарът още не се е успокоил напълно след ликвидната криза през първите дни на миналата седмица, когато нивата по овърнайт депозитите достигнаха най-високите си стойности от началото на годината. В понеделник (23 юли) левовият ресурс се търгуваше средно по около 5.2%, което е далеч от 10-те процента през миналия вторник. Все още обаче не може да се каже, че са достигнати ниски или дори нормални нива. Очакванията те да се върнат в рамките на 4-4.5% не се оправдаха.
По-високите нива за овърнайт депозитите са естествена реакция на регистрирания оборот от около 30 млн. лв., който е двойно по-малък от обичайните за пазара 60-70 млн. лв. дневно. Остава открит и въпросът къде се скриха левовете? Предположенията за изтеглени от БНБ средства по общата единна бюджетна сметка бяха отхвърлени от Централната банка. Така единственото логично обяснение за момента остава, че повечето финансови институции на пазара задържат дълга позиция в евро и не възнамеряват да я скъсяват.
На 25 юли бе падежът на емисия двугодишни ДЦК, като по този начин в банковата система постъпиха около 10 млн. лева. Те обаче не повлияха на пазара, защото се компенсираха от извадените близо 20 млн. лв. за заплащане на одобрените поръчки от аукциона в понеделник (23 юли). Логично в сряда последва покачване на лихвите по овърнайт депозитите, като сделки се регистрираха на нива от 5.5% на годишна база. В края на седмицата на пазара на левов ресурс продължи да преобладава търсенето, а дневният оборот остана свит. Лихвите по овърнайт сделките стигнаха до около 6%, а седмичните влогове се търсеха на нива около 5.5-6%, които няма да се понижат и следващата седмица.
В понеделник (23 юли) БНБ проведе аукцион за продажба на петгодишни лихвоносни съкровищни облигации. Това е първият от трите търга, на който ще бъде продавана тази емисия, като всеки от тях ще е за номинал от 20 млн. лева. Лихвеният купон на книжата ще е 7%, платим на всеки шест месеца. Съвкупната номинална стойност на заявените поръчки на аукциона беше 51.6 млн. лв. и надхвърли 2.6 пъти предлаганото количество. Среднопретеглената доходност на одобрените поръчки запази низходящата си тенденция и достигна до 6.81% на годишна база.
На 30 юли ще се проведе аукцион за продажба на тримесечни безлихвени съкровищни бонове с номинал 10 млн. лева. Среднопретеглената доходност ще определи и основния лихвен процент за страната, който ще е в сила от 1 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във