Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАК СЕ ПРИЕМАТ ЗАЛОЗИ ЗА СЛЪНЧЕВ БРЯГ

СИЛНА СЕДМИЦА ЗА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА БОРСАТАЦените на българските акции показаха слаби колебания през тази седмица, а разменените обеми не бяха много впечатляващи. Двете компании, чиито акции достигнаха рекордни нива в началото на годината - Благоевград БТ и ДЗИ, отново поскъпнаха. Книжата на благоевградската цигарена фабрика достигнаха цена от 72.50 лева. Ръстът й бе предизвикан най-вече от съобщението, че дружеството очаква печалба от около 30 млн. лв. за 2003 година. Ако тази информация е достоверна, печалбата се е повишила с около 30% спрямо 2002 г. и на една акция се падат 11.10 лв. увеличение. Но даже ако се окаже, че става дума за печалба преди данъчно облагане, и тогава положителният резултат ще е малко по-висок от този за 2002-ра. Цигарената компания не се нуждае от средства за инвестиции, докато Булгартабак холдинг ще има нужда от значителни финансови ресурси за преструктуриране на губещите си дъщерни дружества. Заради това вероятно не по-малко от 50% от печалбата на дъщерните дружества ще бъде разпределена като дивидент. Тогава дивидентската доходност от акциите на Благоевград БТ може да достигне до 10%, което обяснява засиления интерес към покупката им. Книжата на Булгартабак холдинг и на София БТ също поскъпваха, като цените им достигнаха съответно до 32 и 90.57 лева.По-активната търговия с акциите на ДЗИ може да се обясни с очакванията за подобряване на финансовите резултати през последното тримесечие на 2003 г. и в значително по-малка степен - с поскъпването на книжата на дъщерната й РОСЕКСИМБАНК, които през седмицата се покачиха до 1.73 лева. Другата финансова компания на борсата - Централна кооперативна банка, прибави още 7% към цената си, която почти достигна 2 лева.Тенденцията за спад на книжата на Индустриален холдинг България продължи и през тази седмица - той бе над 12 процента. Значителният седмичен търгуван обем от 180 хил. акции най-вероятно обаче показва, че понижението достига своята границата. При цена на акция от холдинга около 0.30 лв. има съществена инвеститорска подкрепа. Големи покупки имаше на книжа на най-големия бивш приватизационен фонд - Доверие - Обединен холдинг и те поскъпнаха с над 5% и достигнаха до 2.29 лв. за бройка.От акциите на българските курорти поскъпваше Албена АД, докато Златни пясъци и Слънчев бряг поевтиняваха. Възможно е съществено раздвижване на котировкита на последното дружество през следващата седмица. Агенцията за приватизация предложи Слънчев бряг да бъде ликвидирано. Инвеститорите ще започнат за пореден път да смятат какъв ликвидационен дял срещу една акция ще получат, да го сравняват с текущата цена и да оценяват рисковете на инвестицията в книжа на туристическото дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във