Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Пак помощи за Италия

Затрудненията на периферните за еврозоната страни отново застанаха в центъра на информационното пространство след зачестилите изявления на правителството на Италия, които подсказват, че въпросът за финансова помощ за третата по големина европейска икономика отново идва на дневен ред. А пренебрегвани доскоро фактори като икономическият растеж и възможната силна и глобална интервенция с монетарни стимули повлияха за лека промяна на статуквото на щатските и на азиатските дългови пазари.


В Европа водещо стана разочарованието на инвеститорите от липсата на по-решителни действия на ЕЦБ за купуване на държавни ценни книжа от затруднените южноевропейски държави, както обеща Марио Драги неотдавна. Студен душ върху тези очаквания изля месечният бюлетин на ЕЦБ, в който се заявява, че институцията би могла да се намеси на пазарите на ДЦК само в тандем с европейските фондове за стабилност и при условие, че затруднените нации се поемат определени ангажименти - особено за фискалната си политика. Всички тези обстоятелства поставиха под натиск книжата на периферните за еврозоната страни. Доходността по испанските двегодишни ДЦК достигна 3.953% след като нарасна със 7.1 базисни точки през седмицата. Доходът по италианските облигации срок от една година достигна 2.347%, нараствайки с 11.3 базисни точки. По-динамична бе търговията с немските облигации, като книжата с десетгодишен срок до падежа им отбелязаха няколко резки поскъпвания и поевтинявания в тесни граници. В крайна сметка доходността по тези немски книжа претърпя незначителен ръст от 1.1 базисни точки през седмицата и достигна 1.433 процента.


В САЩ притесненията, породени от европейската дългова криза, бяха изместени на заден план от два фактора. На първо място бяха позитивните икономически данни, основани на силния пазар на труда. На проведения през седмицата аукцион за десетгодишни трежърита бе постигната доходност от около 1.68 %, като коефициентът на покритие бе едва 2.49 пъти, най-ниското ниво спрямо август 2009 година. Това недвусмислено показва, че инвеститорите започват все повече да се фокусират върху риска, който изключително ниската доходност по трежъритата носи при евентуално бъдещо повишаване на инфлацията и лихвените проценти.Николай Ваньов


Брокер, Инвестбанк АД


Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във