Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОТРИЦАТЕЛНИТЕ НОВИНИ ВОДЕХА ПАЗАРА

И през изминалата първа седмица за месец април БФБ-София предложи на инвеститорите изключително волатилна търговия с обичайния за 2008 г. негативен финал. Въпреки относително стабилното представяне на международните капиталови пазари на българска територия продължиха да оказват влияние предимно отрицателните новини, а положителните се игнорираха, сякаш не съществуват. Основният борсов индекс SOFIX беше потопен от книжата на Оловно-цинков комплекс - Кърджали (ОЦК), които само за седмица загубиха близо 27% от стойността си. Необичайното за син чип ценово движение се дължеше на публикувания одитиран финансово-счетоводен отчет на компанията за 2007 година. След начисляване на данъци и извършени преоценки печалбата на ОЦК за предишната година достига 13.82 млн. лв. в сравнение с 15.28 млн. лв. през 2006 година. Неприятната изненада за инвеститорите произлезе от факта, че в предварителния финансово-счетоводен отчет за миналата година печалбата на ОЦК беше 23.44 млн. лв., или близо 10 млн. лв. (72%) повече. На мечи пазар подобни събития не остават незабелязани от спекулантите и моментално се отразиха върху котировките, като за няколко минути такива липсваха отляво. Седмицата не беше сред лесните и за акционерите на още един от новите членове на SOFIX - Холдинг Пътища. Инфраструктурната компания загуби близо 11% от капитализацията си и в края на седмицата се разменяха около 900 лв. за дял. Трейс Груп Холд също беше разпродадена до нивата от IPO-то, където съвсем логично намери сериозна подкрепа и дори успя да си върне незначителна част от загубите. И третата инфраструктурна компания на БФБ-София - Мостстрой, не беше пожалена от продавачите и търговията за пореден път се приближи до нивата от 100 лв. за дял. Финансовият сектор също не успя да се нареди сред редовете на поскъпващите позиции, като повечето от представителите му понесоха сериозни загуби. Книжата на Първа инвестиционна банка отново се спуснаха надолу към 7.60 лв. и отбелязаха спад от около 5% в сравнение с края на предишната седмица. Централна кооперативна банка също беше подложена на натиск и търговията с книжата и се установи стабилно под 6 лв. за дял. Акциите на ЗАД Евроинс загубиха близо 3% от стойността си, след като в петък удариха 9.20 лв. за дял. При обичайната за позицията ниска ликвидност ЗАД Булстрад отстъпи с 3% - до около 155 лв. за акция. Изненадите при Петрол продължиха да ни заливат като пролетен дъжд. Според одитирания, неконсолидиран финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2007 г. компанията реализира близо 23 млн. лв. загуба в сравнение с 14 млн. лв. печалба за 2006 година. Официално беше публикувано и съобщение от дружеството, че планира да продаде част от бензиностанциите си на основния си конкурент Лукойл България ЕООД. И ако последните две новини са ви се сторили неочаквани, идва и най-интересното. В контраст със събитията около компанията само за седмица книжата на Петрол поскъпнаха със завидните 26% - до 5.50 лева. Доста интересна беше търговията и с акциите на Топливо. Компанията демонстрира волатилна и едновременно с това ликвидна търговия, като дяловете й се разменяха в рамките между 18.25 и 21.15 лв. за дял. В редиците на губещите сини чипове се наредиха Оргахим и Индустриален холдинг България. Книжата на русенския химически завод не успяха да задържат нивото от 400 лв. за дял и в края на седмицата се разменяха около 385-390 лв., а бившият приватизационен фонд демонстрира за пореден път ликвидна търговия, въпреки съпровождащия я спад в котировките. Книжата на холдинга се разменяха в сравнително широките граници между 7.61 и 8.10 лв. за дял.
За разлика от пазара на акции, реституционните книжа за пореден път ни предложиха спокойна търговия при относително ниски обеми. Компенсаторните записи се разменяха в рейнджа 40-42 ст. за лев номинал при обем до петък от 105 хил. лева. Поименните компенсационни бонове обичайно се търгуваха в по-големи обеми и по-тесни граници. През борсата преминаха над 205 хил. лв. номинал на цени между 41 и 43 ст. за лев. Жилищно-компенсаторните записи се търгуваха единствено в понеделник на цени между 39.70 и 41.20 ст. за лев номинал. Същевременно активните компенсаторни инструменти, регистрирани от Централен депозитар, продължават да нарастват. За периода 24-31 март реституционните книжа са се увеличили с 2.03 млн. лв. номинал. През разглеждания период има новоиздадени компенсаторки на стойност 2.54 млн. лв., а занулените към края на март се равняват вече на 1.22 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във