Банкеръ Daily

Пари и пазари

Отражението на Covid-19 върху имотния пазар ще се усети с известно закъснение

В последния доклад на Colliers за инвестиционния пазар се вижда, че общата стойност на инвестиционните сделки през миналата година възлиза на 270 млн. евро. Транзакциите с парцели за строеж преобладават и са с дял от 37%, следвани от такива с офиси, хотели и търговски площи. Повече от половината от тях са с активи, генериращи приход, подчертават от консултантската агенция.

Местните инвеститори са били най-активни през изминалата година - тренд, който се очаква да продължи и през 2020 година. В допълнение на тях, компании от Източна Европа и Израел ще разширяват портфолиото си от имоти, като за целта ще разглеждат възможностите и на българския пазар. Този тип инвеститори обикновено формират годишен инвестиционен обем в размер между 200 и 300 млн. евро. Въпреки това, достигане на нивата на инвестиции от 2017 и 2018-а би било изключително трудно.

Очаква се България да започне процедура по присъединяване към Европейския валутен съюз ERM II. Това би могло да доведе до повишаване на кредитния рейтинг на страната, съответно до по-високи инвестиции. Понастоящем валутният риск е нисък, а асоциирането с ERM II може да е положителна предпоставка за допълнително подобряване на средата.

Тепърва следва да се отчете и анализира и ефектът от разпространението на Covid-19 върху глобалната икономика. Първите сигнали вече са налице. Основните индекси на световните борси отчетоха рекорден спад. Същото се наблюдава и при цената на петрола. Предизвикателства изпитват и някои компании от производствения сектор. Целият мащаб на последствията предстои да се оцени. Това, което може да се твърди със сигурност за имотния пазар, е че отражението върху него ще се усети с известно закъснение в сравнение с други сектори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във