Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОТПИСВАНЕТО СПИРА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Участниците на фондовия ни пазар се вълнуваха повече от измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), отколкото от сделките на борсата. Промените отново не влязоха за обсъждане в Министерски съвет. Причината бе, че те още се дискутират в парламентарната подкомисия по инвестиции и капиталови пазари. На нейното заседание във вторник (6 ноември) стана ясно, че между най-спорните текстове са тези за търговите предложения и за отписването на дружества от регистъра на публичните емитенти. Необходимо е да се намери елегантен начин за излизането от публичност на компаниите, към които няма реален инвеститорски интерес, коментираха търговците. Това може да се направи по няколко начина. Единият е да бъде позволено да се отпишат дружества, с чиито акции не са сключвани борсови сделки през определен период от време (например една или две години). Другият вариант е за непублични да се приемат дружества, в които има примерно по-малко от 300 акционери. Тези възможности се обсъждат в момента. За много подобни компании публичността носи само проблеми заради задължението непрекъснато да се съобразяват с разпоредбите на ЗППЦК и с наредбите към него. Такива дружества нямат полза от този си статут, защото са прекалено малки, за да бъдат обект на портфейлни инвестиции. Иначе стандартният начин за отписване на публичните компании остава търгово предложение за изкупуване на книжата на миноритарните акционери. И занапред то ще може да се публикува, в случай че основният собственик притежава над 90% от капитала. Новите текстове обаче гласят, че предложението трябва да бъде одобрено от поне половината плюс един от останалите собственици на книжа от дружеството. Интересна през седмицата беше търговията с акциите на Софарма. В четвъртък сделки с тях се сключваха по 2.02 лв. за една, което е най-високото ниво от един месец насам. Очакванията на играчите са свързани с предстоящото борсово предлагане на държавния дял от фармацевтичния завод - 2.56% от неговия капитал. Според информация от Агенцията за приватизация, посредникът по сделката Натурела груп се е наел да продаде пакета само за три работни дни, и то при минимална цена от 2.02 лева. Това всъщност може да стане само ако финансовата къща има предварително споразумение с клиент, защото при ниските дневни обороти на БФБ е трудно да се продадат повече от 150 хил. акции на Софарма по цени, над пазарните за такъв кратък период. Преди известно време Огнян Донев - изпълнителен директор на завода и представител на мажоритарния му собственик Елфарма, заяви, че не проявява интерес към тези книжа. Този пакет може да бъде привлекателен само за акционер, който иска да запази дела си, ако Елфарма реши да придобие повече от 90% от капитала на дружеството, твърдят експерти. В момента Елфарма притежава около 87% от Софарма, а ако делът й превиши 90%, ще може да претендира за отписването на завода от регистъра на публичните дружества. Поне досега обаче Донев винаги е заявявал, че няма такива амбиции. След едноседмична корекция акциите на Слънчев бряг отново поеха нагоре. В четвъртък бяхме свидетели на цени от 11 лв. за книга, като продавачите искаха не по-малко от 12 лв. за бройка. Акциите на фармацевтичния завод Медика също започнаха да поскъпват. Сделки ставаха по 11.11 лв., като в края на седмицата инвеститорите ги търсеха по над 12 лева единична цена.Изненадващо за някои обаче поевтиняха книжата на Златни пясъци. Тяхната цена бе твърдо 2.70 лв. за една акция, но брокери очакват повишение още до края на месеца. Продължиха да спадат котировките и на Благоевград-БТ. Но прогнозата е, че по тази позиция ще има корекция нагоре.

Facebook logo
Бъдете с нас и във