Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Отново сме срещу течението

Настроенията на световните финансови пазари останаха като времето - от смесени до оптимистични. Поне ако се говори за състоянието на водещите икономики.


Икономиката на САЩ, макар и със забавени темпове, все пак расте. Този факт наля вода в мелницата на оптимистите, които смятат, че на предстоящата двудневна среща на Фед ще се прибегне до нова порция съкращения на финансовите стимули. На практика това означава по-малко пари в банковата система, което е достатъчно добър повод за продажба на държавните книжа с цел набавяне на парична ликвидност. Инфлационните процеси в Германия като че ли също се "пробуждат". С това се съживиха спекулациите, че заканите на президента на ЕЦБ Марио Драги за нетрадиционни мерки в борбата с дефлацията остават в сила и са неизбежни, но не и предстоящи. С една дума, паричната маса в еврозоната няма да се увеличи скоро. Това даде импулс на разпродажбите на държавните облигации и за повишаването на доходността им.


У нас паричната маса е повече от необходимата. Банките ни продължават да акумулират предостатъчно свободни парични наличности в резултат на превеса на депозитите от граждани и фирми в сравнение с отпускането на кредити на крайни клиенти. Нека да припомня също, че непосредствено преди великденските празници банките преведоха близо 1 млрд. лв. към бюджета във връзка с месечните вноски по акцизи, ДДС и данък печалба - сума, която ни най-малко не успя да смути всекидневния ритъм на банковата ни система. Именно наличието на критично огромна свободно парична маса в банковата ни система е в основата на продължаващото безогледно купуване на български държавни ценни книжа - тенденция, която през изминалата седмица беше в обратна на поведението на световните пазари на ДЦК.


Доходността на еврооблигационната ни емисия с падеж юли 2017 г. се понижи за пореден път, затвърждавайки тенденцията от края на предишната година. По-ниската доходност е производна на по-висока цена. В момента цената й от 108.94 евро за 100 номинал осигурява доходност от 1.36% на годишна база срещу 1.4% в началото на месеца и цели 2% в края на 2013 година.


Цената на най-дългосрочната ни, емитирана на вътрешния пазар и деноминирана в левове, емисия от държавни облигации с падеж след десет години достигна нова рекордно висока стойност. Тя вече се търгува при цена 105.74 лв. за 100 номинал, гарантирайки възвръщаемост на инвестицията в нея от едва 3.33 % на годишна база, което е рекордно ниско ниво за нея. Нека да припомня, че в началото на годината при първичната й продажба бе достигната цена от 102.56 лв. и доходност 3.7% годишно.


На 28 април Българската народна банка проведе редовен аукцион за продажба на седемгодишни държавни съкровищни облигации - с падеж февруари 2021 г. и с общ номинал 25 млн. евро. За покупката им първичните дилъри се състезаваха с поръчки в размер на 64 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена се установи на 103.09 евро за 100 номинал, осигурявайки на новия им притежател доходност от точно 2.5% годишно.


Следващият аукцион от редовния емисионен календар на Министерството на финансите е насрочен за 12 май. Тогава ще бъдат предложени 50 млн. лв. номинална стойност от споменатата вече емисия с падеж след десет години. Очертава се май да е по-наситен откъм събития на пазара на държавни дългови книжа. Всеки работен понеделник ще има по един аукцион. Успешното им провеждане зависи изцяло от наличието както на свободен паричен ресурс на междубанков паричен пазар, така и от желанието на инвеститорите да купуват ДЦК. За момента има в изобилие и от двете.


Именно в резултат на наличието на прекомерно количество свободни средства на междубанковия пазар средната стойност на индекса ЛЕОНИЯ, който отчита лихвите по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки на междубанков паричен пазар от началото на месеца е 0.05% на годишна база. Това ще е новата стойност на основния лихвен процент в сила от началото на май. За месец април тя беше 0.04 процента. Нека да отбележа, че средната за април стойност на индекса ЕОНИЯ е 0.13%, като в последните работни дни дори нарасна до 0.4% на годишна база.Петър Драмов,


УниКредит Булбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във