Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОТЧАЯНИЕ ЗАМЕНИ СТРАХА НА БОРСАТА

Изминалата седмица постави края на свободното падане на цените на БФБ-София. Търговията се успокои значително в петък, когато дори наблюдавахме и ръст на почти всички индекси. SOFIX отбеляза нова поредица от пропадания, най-дълбокото от които беше в четвъртък (20 ноември) - на 319 пункта. По-младият и по-широк индекс - БГ40, също беше подложен на мечи набези и за пръв път от януари 2005 г. спадна под базовата си стойност от 100 пункта - до 92.48 пункта. BGREIT вече отчита намаление от над 53%, откакто е създаден, след като през изминалата седмица проби низходящо нивото от 50 пункта и се установи около 46 единици. Почти всички сини чипове отчетоха грандиозни загуби в капитализациите си, които обаче не се дължат на специфични за всяка компания фактори, а са последица от отчаянието, заляло пазара като цяло. През предишната седмица ясно си пролича умората сред инвеститорите, които са до такава степен обезверени и отчаяни, че дори не оказват и лека съпротива на низходящото движение. Рухна тотално и митът за корелацията между настроенията на БФБ и развитите капиталови пазари. След като дълго наблюдавахме еднопосочна взаимозависимост на движенията, предишната седмица ни поднесе и нов феномен - абсолютна автономност.
За пореден път негативните икономически новини идваха от всички краища на света и постоянно попарваха ентусиазма на инвеститорите. Цената на лекия петрол за пръв път от три години насам спадна под 50 щ. долара за барел, а котировките при промишлените метали продължиха да бележат нови дъна. Все повече се задълбочава кризата в реалната икономика в глобален аспект, като напоследък фокусът започна да се измества от финансовия към нефинансовия сектор. От няколко седмици вносните вести са допълвани и от съобщения за намаляване на производството и персонала на местно ниво, като голяма част от публичните компании също са сред потърпевшите. Монбат например с цел оптимизация на разходите намалява персонала си с около 120 служители. Според кмета на Троян подобни ходове са предприели местните Елма и Машстрой, които обаче все още не са уведомили официално инвеститорите за тези свои действия. Инвеститорите реагираха отрицателно на новината за съкращения в Монбат и книжата на производителя на стартерни батерии отбелязаха рязък спад до под 4 лв. за дял. Ще припомня, че във вторник (18 ноември) стартира четвърто по ред обратно изкупуване от страна на дружеството, този път на до 223 хил. акции в диапазона между 4 и 7 лв. за дял.
Пореден срив в цената, последван от частично възстановяване, наблюдавахме при банковите книжа. Акциите на Централна кооперативна банка втора седмица се разменят под номинал, като в четвъртък дори видяхме отдавна позабравени цени от 0.719 лв. за дял. Книжата на Първа инвестиционна банка също се смъкнаха в общата паника до ново историческо дъно от 2.261 лв. за дял. И при двата трезора наблюдавахме активна търговия при високи обеми. Висока волатилност демонстрираха книжата на Българо-американската кредитна банка (БАКБ). Сделките при БАКБ се движеха в широките граници между 11 и 16 лв. за дял. Ще припомня, че рейтинговата агенция Standard Poor's потвърди кредитния рейтинг на БАКБ на ниво ВВ+/В и ревизира перспективата за кредитния рейтинг от стабилна на отрицателна. Далеч по-статична беше търговията с книжата на Корпоративна търговска банка, където сделките се сключваха основно на 65 лв. за акция.
Напрегната търговия наблюдавахме при книжата на Химимпорт, Индустриален холдинг България и Еврохолд. За поредна седмица и трите водещи холдингови дружества на БФБ-София загубиха солидна част от така или иначе поизтънялата си капитализация. Книжата на Химимпорт се установиха твърдо под 2 лв. за дял на нивата около 1.85-1.90 лева. С около 10 - 15 стотинки по-малко се разменяха книжата на другите две дружества при значително по-солидни обеми при Индустриалния холдинг България. Противоречива търговия наблюдавахме с книжата на Билборд. По време на сътресенията в средата на седмицата акциите на компанията удариха историческото дъно от 2.50 лв., след което, подкрепени от публикувания консолидиран отчет за деветмесечието на 2008 г., се изтласкаха до около 2.75-2.80 лв. за дял. От началото на годината Билборд отчита нетни приходи от продажби на стойност 20 млн. лв. и нетна консолидирана печалба в размер на 1.4 милиона. На годишна база ръстът на продажбите е 35%, а този на печалбата 54%, което е близо до прогнозираното от мениджмънта. Поредна тежка седмица изживяха акционерите на к.к. Албена. Като се имат предвид мрачните прогнози за следващия туристически сезон, е леснообяснима липсата на бурен ентусиазъм по позицията. В четвъртък крупни сделки с книжата на черноморската перла се сключиха на 23.12 лв. за дял, ниво, което не сме виждали през последните четири години. На 18 януари е насрочено извънредно общо събрание на акционерите на компанията, на което ще се гласува за продажба на участието в капитала на Албена Инвест Холдинг, както и за покупка на 100% от капитала на дружеството Интерскай ЕООД, като продавач ще бъде Албена Инвест Холдинг. Всяка от сделките ще е на стойност около 26.6 млн. лева. Тежка седмица имаха и акционерите на Оловно-цинков комплекс (ОЦК).
Акциите на металургичния комбинат продължиха да се спускат, като в четвъртък удариха ново дъно на 6.52 лв. за дял, стойност, която за последен път видяхме в началото на април 2006 година. Интересно е да се отбележи, че книжата на ОЦК отбелязват спад от над 95% спрямо върховата си цена в края на октомври 2007-а. Сериозен натиск върху котировките продължават да оказват лошата конюнктура на пазара на промишлени метали и рекордно ниските цени на оловото и цинка от пет години насам.
Инфраструктурните компании отново бяха подложени на натиск от разпродажби най-вече заради всеобщия негативизъм на борсата. Книжата на Холдинг Пътища се разменяха основно между 2.60 и 3 лв. за дял, а тези на Трейс груп холд в рамките на 28.50-33 лева. Третото публично инфраструктурно дружество Мостстрой подаде заявление за допускане до търговия на акциите от увеличението на капитала на дружеството. Ще припомня, че основният капитал се увеличава със собствени средства от 1 114 940 на 5 574 700 лв. чрез издаване на нови 4 459 760 броя акции с номинал 1 лев. През изминалата седмица търговията с книжата на Мостстрой продължи да е нисколиквидна, обяснението на което се корени в предишните две изречения, а сделките се сключваха основно между 3.50 и 4 лв. за дял.
SOFIX приключи седмицата на нивото от 334.46 пункта, или с 14.5% по-ниско от края на предишната седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във