Банкеръ Daily

Пари и пазари

От "Захарни заводи" предлагат дивидент от по 0.01345 лв. на акция

Мениджърите на горнооряховската фирма за производство на сладкарски изделия "Захарни заводи" АД предлагат акционерите да получат брутен дивидент от по 0.01345 лв. за един брой. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание, което е насрочено за 21 юни.

Според писмените материали 35% от печалбата за миналата година, или сумата от 149 460 лв., ще бъде разпределена като дивидент сред притежателите на акции на "Захарни заводи" АД. Останалата част от положителния финансов резултат, в размер на 277 608 лв., ще бъде внесена във фонд "Други резерви".

За да се случи това, общото събрание трябва да приеме индивидуалния и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през миналата година и одитираните индивидуален и консолидиран годишен финансов отчет. Печалбата на Захарни заводи АД за миналата година е намаляла двойно на годишна база до 427 077 лева при 941 000 лева през 2017-а.

В дневния ред са и няколко стандартни точки. Акционерите ще обсъдят предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през изминалата година и трябва да приемат доклада за политиката за възнагражденията на управителните органи в дружеството.
Членовете на Надзорния съвет ще бъдат освободени от длъжност поради изтичане на мандата им. Предлага се да бъде избран нов Надзорен съвет на фирмата в състав: Георги Узунов, Руси Данев, Чавдар Данев, Георги Рашков и Любен Нанов, и с тригодишен мандат.

От писмените материали става ясно, че мениджърите, които управляват и представляват дружеството, ще бъдат овластени да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2019 година. Става въпрос за сделка между "Захарни заводи" АД и ТЕЦ "Горна Оряховица" АД за доставка и покупко-продажба на топлинна енергия за промишлени нужди. Другата е между "Захарни заводи" АД и "Захарни заводи трейд" ЕАД за доставка на бяла захар за промишлени нужди по заявка на купувача с отложено плащане по цена към датата на доставка.
Акционерите на "Захарни заводи" АД не получиха дивидент от печалбата за 2017 г., която бе в размер на 940 800 лв., а тя беше отнесена във фонд "Резервен".

Общо 1585 са акционерите в горноооряховската компания, които ще могат да се възползват от разпределението на печалбата за 2018 година. Четиринадесет от акционерите са фирми, а останалите са индивидуални инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във