Банкеръ Daily

Пари и пазари

От Нидерландия и Германия влизат най-много инвестиции у нас

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за десет месеца са направени от фирми от Нидерландия (422 млн. евро), от Германия (233.7 млн. евро), от Обединеното кралство (168.3 млн. евро), от Люксембург (134.2 млн. евро) и от Чехия, но от тази страна отчитаме отлив от 37.2 млн. евро. Това научаваме от предварителните данни, изнесени от Българската народна банка (БНБ).

Не е добра новина обаче това, че основният приток от парични средства е от заеми, които по-късно ще трябва да се връщат и ще напуснат България.

Всъщност ако се върнем през изминалите месеци ще видим, че от Нидерландия и Люксембург, известни с данъчните си привилегии за фирмите, влизат у нас най-големите чуждестранни инвестиции.

Кралство Нидерландия

е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. За последните десет години стокообменът между двете страни расте, а  от 2012-а стойността му надхвърля милиард евро.

През миналата година износът за Нидерландия е в размер на 774.3 млн. евро (+17.1% ръст) в сравнение с 2017-а. Вносът от Кралството е на стойност 1.22 млрд. евро (+9.8% ръст) спрямо 2017-а. Салдото е отрицателно за България и е на стойност  минус 445.8 млн. евро. Стокообменът между двете страни възлиза на 1.99 млрд.евро. Холандия се нарежда на осмо място в износа и на девето място във вноса сред търговските партньори на България.

До края на миналата година размерът на преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България възлиза на 7.9 млрд. евро, с което страната се нарежда на 1-во място по размер на ПЧИ в България.

Сред холандските инвеститори у нас преобладават малки и средни фирми от различни сектори - селско стопанство, консултации, IT  и аутсорсинг, транспорт и логистика, хранително-вкусова промишленост и други. Тук са и големи, и познати компании, като финансова група ING, която има у нас банков клон и пенсионно дружество, Royall Dutch Shell проучва находища на нефт и природен газ в Черно море, от Нидерландия е и собственикът на "Загорка" – семейната компания Heineken.

Предимството на малката страна в Западна Европа идва както от прословутата холандска практичност, така и от една абревиатура - B.V. (Vennootschap Met Beperkte Aansparkelij kheid - правна форма, означаваща дружество с ограничена отговорност), с което се означава формата на собственост на регистрираните в Холандия определени видове фирми от други страни. Държавата не е класически пример за страна с офшорна юрисдикция*, но от години също предоставя възможността за създаване на дружества, които при определени условия се ползват от данъчни облекчения.

Това прави "страната на лалетата" привлекателна за големите международни компании, които имат дейност и клонове в целия свят.

Федерална република Германия

е най-големият външнотърговски партньор на България в Европа. През миналата година износът ни е в размер на 4.17 млрд. евро  (14.8% от общия износ и ръст от 16.2%). Вносът от най-голямата европейска икономика е на стойност само 3.98 млрд. евро (12.4% от общия внос и ръст от 7.5%). А това пък означава, че малката България има положителен търговски баланс с икономическия колос Германия (+194 млн. евро). Двустранният стокообмен достигна рекордните 8.15 млрд. евро, като прогнозите са, че и тази сума може да бъде надскочена в края на 2019-а.

Германия е основен чуждестранен инвеститор за страната  ни с неизчерпаем потенциал, особено в IT индустрията и в автомобилостроенето. Германските фирми са инвестирали 6.9 млрд. лв. в България

Германските компании са надеждни инвеститори, тъй като се ангажират в дългосрочно партньорство. Парите им са разпределени равномерно по отрасли и по региони в страната, повече от половината от тях са "на зелено" - чрез създаване на дъщерна фирма или филиал, от което следва да се приеме, че германските инвеститори оценяват като привлекателни условията за бизнес в България.

В най-ново време се засили  интересът към  поддоставките за бранша на автомобилостроенето, в IT-сектора, аутсорсинга и леката промишленост.

Германия е стратегически инвеститор у нас. Тя е източникът на  някои от най-големите чуждестранни вложения. В годините на преход немски компании са инвестирали капитали в различни сфери на нашата икономика -  търговия, машиностроене, транспорт, логистика, инфраструктура и други. Сред тях откриваме имената на лидери в своите сектори, като: "Фесто България" ЕООД (Festo, автоматика, пневматика); Sparky ("Спарки Елтос", "Агромашина" ЕАД, електро-инструменти); "Грамер България" АД (Grammer, автомобилни седалки); "Линде България" ЕООД (Linde Gas, индустриални газове); Siemens, "Хамбергер" (Hamberger, санитарен фаянс). В областта на търговията тук са веригите Kaufland ("Кауфланд България" ЕООД), Metro ("Метро Кеш енд Кери България" ЕООД), Hit ("ХИТ Хипермаркет" ЕООД), LIDL ("Лидл България").

Над 5000 германски фирми работят в България, а една трета от стоте най-големи инвеститори в страната са именно немски.

Великобритания

е важен търговско-икономически партньор за България и британските инвеститори са високо ценени у нас. Стокообменът между двете страни нараства устойчиво. В последните девет години той върви нагоре и дори през 2015 г. прескочи сумата  един милиард евро. През миналата година двете страни са  обменили стоки за над 1.19 млрд. евро. Великобритания заема 11-о място в нашия износ и е на 18-о място във вноса. Търговското салдо между двете страни е положително, с изключение на 2017-а.

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България са дружествата: „Уилям Хюз България“ ООД – в областта на метални изделия, конструкции и профили (William Hughes), "Шел България" ЕАД - търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (Shell), "Импириъл Табако България" ЕООД - търговия на едро с тютюневи изделия (Imperial Tobacco Group Plc) са с участие на инвеститори от Великобритания (по данни на БАИ).

Едно от най-честите оплаквания на британските фирми, развиващи бизнес в България, е бавното правосъдие. Това става ясно от думите на британския посланик Ема Хопкинс. А забавянето на делата се отразявало на сделките с инвеститори. Другото оплакване на предприемачите било, че нашето законодателство се мени твърде бързо. Друга сфера, която често създава проблеми, е тази с обществените поръчки. Затова Ема Хопкинс препоръчва по-голям контрол над процедурите и дейностите, свързани с тях. Необходимо е да се предоставят и електронни услуги. С подобряването на имиджа на България ще бъдат привлечени повече британски инвестиции в страната и ще се увеличи експортът към Великобритания, отбелязват хората от Британско-българската бизнес асоциация (BBBA). Проблемът е, че малките и средните фирми на Острова или не знаят нищо за България, или имат лошо отношение.

Неяснотите около Брексит също създават несигурност в дейността на компаниите у нас.

Двустранната търговия с

Люксембург

се отличава с ниски стойности, което очертават необходимостта от търсене на нови пазарни ниши за българските стоки.

Великото Херцогство Люксембург е страна основател на ЕИО и член на Световната търговска организация. Посредством тези механизми за търговско-икономическо сътрудничество България може да разшири възможностите за пазарно присъствие, привличане на инвеститори и реализиране на съвместни проекти в рамките на Европейския съюз.

За сметка на стокообмена до края на миналата година чуждестранните инвестиции на Люксембург в България възлизат на 1.35 млрд. евро. 

Страните от Белго-Люксембургския икономически съюз поддържат смесени комисии единствено с Румъния и Русия.

През 2004 г. е учреден Белгийско–българско-люксембургски бизнес клуб, с основна цел подпомагане и стимулиране на икономическите и търговските връзки между трите страни. Понастоящем членове на бизнес клуба са 80 компании от различни сектори на икономиката.

Люксембург има близки икономически връзки с Нидерландия и Белгия, а като член на ЕС, Великото херцогство се ползва от привилегиите на Единния европейски пазар.

Населението на Люксембург е малко над 600 хиляди души. Но в страната живеят представители на над 170 националности, а средният доход на домакинство е най-висок в рамките на ЕС - 83 700 евро годишно.

Чехия

е сред основните търговски партньори на България. През годините стокообменът расте, а от 2017 г. прехвърли и един милиард евро.

През миналата година износът не е 604.56 млн. евро (13 място и увеличение с 10.6%). Вносът пък е за 764.35 млн. евро (14 място и ръст от 11.9%). Така се формира стокообмен е 1.37 млрд. евро, като отбеляза повишение с 11.3% и относителен дял от 2.1% от целия ни стокообмен. Салдото обаче е отрицателно за България - минус 159.8 млн. евро, както и през последните години.

За периода 1996-2016 г., преките брутни чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Чехия са в размер на 1.41 млрд. евро, с което страната заемаше място сред първите дванадесет в класацията на инвеститорите. След корекциите и изтеглянето през годините към края на  юни 2019 г. нетните чешки инвестиции у нас са на стойност 568.1 млн. евро по данните на БНБ.

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България има и такива с чешко участие (по данни на Българска агенция за инвестиции). Например, CEZ a.s., която е собственик на фирми от енергетиката, от юли 2012 г. тук е и чешката ENERGO PRO  след като изкупи бизнеса у нас на германската "Е.ОН България". Значителни инвестиции са извършени и от "Корадо" - в завода за отоплителна техника "Корадо -България" АД - Стражица, "Прамет" - в завода за феритни и магнитни материали "Феромагнит" - Перник.

Чешки инвестиции присъстват и в сферата на туризма - основно в хотелиерството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във