Банкеръ Daily

Пари и пазари

От "Монбат" прогнозират ръст на продажбите през второто полугодие

Дружествата от икономическата група на "Монбат" АД са реализирали през 2016 г. консолидирани приходи от продажби в размер на 134 млн. евро, което представлява увеличение  от 7.20% в сравнение с паричните постъпления през 2015 година. Консолидираната нетна печалба през миналата година пък е в размер на 14.6 млн. евро и регистрира увеличение от 28.48% на годишна база. 

Текущата пазарна капитализация на компанията майка "Монбат" АД, чиито акции се търгуват на "БФБ-София", се равнява на 197 млн. евро, като тя се е удвоила за последните 5 години.

В тази ситуация от групата "Монбат", която се управлява от  Атанас Бобоков - изпълнителен член на съвета на директорите, обявиха плановете си за поддържане на скоростта на развитие през следващите пет години, като инвестира в своето бъдещо портфолио за разширение в периода 2017-2021 г., се казва в съобщение от компанията.

Периодът ще се състои от нов етап и подход за навлизане на целеви пазари чрез хибридна стратегия за растеж (производство и дистрибуция), както и създаване на предпоставки за специализиране в три категории: производни продукти от рециклиращата ни дейност, усвояване на нови технологии за производство на батерии и повишаване броя на продуктовите и технологични решения в областта на енергийно управление.

Очакванията на мениджърите на "Монбат" са приходите от продажбите през 2021 г. да се повишават с 61.5% до 216.4 млн. лева. Прогнозата за нетна печалба пък е за 37.7 млн. евро, което е повишение със 158% спрямо печалбата от 14.6 млн. евро през миналата година. Планът до 2021 г. е базиран на цена на оловото от 2 000 евро на тон, независимо от непредвидимостта на цените на суровината в дългосрочен план.

За постигане на тези резултати групата на "Монбат" ще използва своята финансова сила и отлични връзки с клиенти в 64 държави, за да обогати портфолиото си от продукти и услуги и да отговаря на новопоявяващите се тенденции в батерийната индустрия, уточняват от компанията.

В тази посока може да се разглежда и решението на "Mонбат" АД от ноември миналата година за учредяване на дъщерно дружество - "Монбат Ню Пауър" АД, като така отговори на нарастващата тенденция за използване на алтернативни източници на енергия. Дружеството е с капитал 50 хил. лв., а "Монбат" АД ще има контрол с дял от 51% от акциите. Дружеството ще бъде фокусирано върху активна развойна дейност, свързана с комерсиализацията и постигането на серийно производство на алтернативни технологии за производството на стартерни и системни батерии за автомобили, камиони, като и целеви нишови приложения, посочват от компанията.

Наред с това "Монбат Ню Пауър" АД ще се фокусира върху производството и комерсиализирането на батерии за съхранение и балансирано използване на енергия (on/off grid), в това число приложен софтуер за тяхното управление. "Това е директен отговор на нарастващата тенденция за използване на алтернативни източници на енергия и променящи се модели за съхранение и търговия на енергия", обясняват от "Монбат".

Очакванията са това да подкрепи дългосрочната устойчивост на групата, което ще е от полза и за акционерите й. Неслучайно "Монбат е една от компаниите у нас с утвърдена дивидентна политика. А в последните няколко години компанията редовно се отплаща за доверието на акционерите си, като разпределя печалбата си в тяхна полза. "Монбат" гласува 0.28 лв. дивидент за 2015 г., като общата сума е рекордните за дружеството 10.92 млн. лева. В джоба на акционерите отиват 59.2% от нетната печалба за 2015 г., която възлезе на 18.45 млн. лева. Положителният финансов резултат след данъчно облагане нарасна с 34% спрямо 2014-а.

Досега "Монбат" е разпределял дивидент от 0.15 лв. на акция от печалбата за 2014 г., 0.23 лв. - за 2013 г., 0.2109 лв. - от печалбата за 2012 г., 0.17228 лв. - за 2011 г., 0.17505 лв. - за  2010 г. и 0.178 лв. от резултата за 2007 година.

Краткосрочната прогноза за 2017 г.

е за устойчив растеж и основаване на нови източници за растеж. Това пък означава повишение на приходите с 18.3% до 151.6 млн. евро, повишение на нетната печалба с 14.4% до 16.6 млн. евро. Продаденият брой батерии се предвижда да отчете ръст с 4.69% до 3 042 677 броя през тази година.

Текущото поведение на пазара ограничава периода, в който е възможно да има подновено и високо търсене на крайна продукция, прогнозират от компанията. Много вероятно през второто тримесечие на 2017 г., обемите на продажби да се възстановят, като ускорението на растежа на обемите продажби да се реализира през второто полугодие.

Планът за дейността през 2017 г. се базира на цена на оловото от 2 000 евро на тон, като цената се очаква да устои в хода на годината. Очакванията са капацитетът на трите рециклиращи завода да бъде зает.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във