Банкеръ Daily

Пари и пазари

От 2022 г. новите коли в ЕС трябва да имат блокиращо устройство при употреба на алкохол

От средата на 2022 г. всички нови автомобили на пазара на Европейския съюз ще трябва да бъдат оборудвани с модерни системи за безопасност. Съветът на Европа прие регламент за общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците, с цел значителното намаляване на жертвите по пътищата.

Според новите правила всички моторни превозни средства, включително камиони, автобуси, микробуси и високопроходими превозни средства, ще трябва да бъдат оборудвани със системи за безопасност, сред които интелигентно регулиране на скоростта, улесняване монтирането на блокиращо устройство при употреба на алкохол, предупредителни системи за сънливостта и вниманието на водача, аварийни стопсигнали, записващи устройства за инциденти. 

За леките автомобили и микробусите ще се изискват допълнителни мерки за безопасност. Те включват усъвършенствани системи за аварийно спиране, аварийни системи за поддържане на лентата, разширени зони за защита на главата от удар, които могат да смекчат нараняванията при сблъсък с пешеходци и велосипедисти. 

Камионите и автобусите ще трябва да бъдат проектирани и произвеждани така, че значително да намалеят зоните без видимост около тях. Те ще трябва да бъдат оборудвани и с модерни системи за засичане на пешеходци и велосипедисти в непосредствена близост. 

Освен това регламентът дава възможност на Еврокомисията да въведе специфични правила за безопасността на превозните средства, задвижвани с водород, и на автоматичните превозни средства. В по-общ план той предвижда възможност комисията да актуализира новите спецификации, за да се вземе предвид бъдещото развитие на технологиите.

Регламентът ще започне да се прилага 30 месеца след влизането му в сила. За ограничен брой елементи е предвидена по-късна дата на прилагане, за да могат автомобилостроителите да адаптират производството си към новите изисквания.

Припомняме, че Европейският съюз въвежда и оценка на безопасността на пътищата на всеки пет години. Общността въвежда по-строги правила за управление на пътната безопасност. ЕС иска да намали броя на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата, като гарантира по-добро проектиране и поддържане на пътищата, тунелите и мостовете. С тази цел днес съветът прие преработени правила, налагащи по-систематичен подход към осигуряването на безопасна пътна инфраструктура. 

От държавите членки ще се изисква да извършват оценка на пътната безопасност на цялата мрежа най-малко веднъж на всеки пет години. Оценката на пътната безопасност на цялата мрежа дава представа за моментното състояние на цялата обхваната от директивата пътна мрежа и се използва за оценка на риска от произшествия. Органите ще използват констатациите от оценката за извършването на повече целенасочени инспекции за пътна безопасност или за предприемането на преки коригиращи действия. Първите оценки на пътната безопасност на цялата мрежа трябва да бъдат завършени най-късно през 2024 г.

Ще стане задължително при процедурите за управление на пътната безопасност систематично да се вземат под внимание пешеходците, велосипедистите и другите уязвими участници в пътното движение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във