Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОСНОВНАТА ЛИХВА ЗАПАЗИ САМООБЛАДАНИЕ

Вече четвърта година нивата на основния лихвен процент (ОЛП) се движат в тесните граници между 3 и 6 процента. Средната му стойност за 1998 г. е 5.34%, за 1999 г. - 4.77%, а за 2000 г. - 3.85 процента. За сегашната календарна година тя е 4.45%, но по всяка вероятност ще претърпи лека корекция нагоре, защото на последните провеждани аукциони за продажбата на тримесечни ДЦК се постигнаха нива 4.63 процента. На това ниво ОЛП е от началото на октомври и засега няма сериозни изгледи за значителни промени. На аукциона в понеделник (5 ноември) участваха 17 от общо 23 първични дилъри на държавни ценни книжа. Общата сума на подадените сега от тях поръчки достигна едва 15.81 млн. лева. За сравнение при предишните два търга регистрираните от БНБ поръчки бяха съответно за 25.14 и 20.98 млн. лева. Въпреки че интересът към инвеститорите към търга спадна драстично, достигнатата средна годишна възвращаемост остана прикована на 4.63 процента. Именно през октомври бяхме свидетели на драматични събития на междубанковия паричен левов пазар. Това беше периодът, през който цената на левовия ресурс, търгуван за срокове до една седмица, варираше в изключително широките граници от 3 до 33 процента. По тази причина Централната банка най-после взе решение да изпълнява сделките по покупко-продажбата на евро срещу лева в същия работен ден, в който са сключени, но само когато операцията се осъществява чрез дебитиране и кредитиране на сметки на търговските банки при БНБ. На фона на рекордните лихвени нива, достигани на междубанков пазар, ОЛП запази самообладание и остана на кота 4.63 процента.През изминалата работна седмица на междубанковия паричен пазар среднодневно се търгуваха по около 90 млн. лв. при явно изразен превес на предлагането над търсенето. Това е обем, надвишаващ обичайните за пазара 75 млн. лева. Приливът на свеж левов ресурс в банковата система отново се дължи на държавния бюджет. От началото на месеца хазната е наляла в банковата система около 150 млн. лв., необходими за изплащане на пенсии и социални помощи. Ето защо в началото на седмицата овърнайт междубанковите депозитни сделки се търгуваха при 3.3%, а в края на периода и срещу 2.8 процента. Едноседмичните и едномесечните срокове се договаряха съответно срещу 5 и 5.3 процента. През следващата седмица обстановката на пазара ще се промени коренно. Потокът на парите от бюджета към банките ще обърне посоката си. В рамките на следващите пет работни дни банките и техните клиенти трябва да преведат по единната сметка на Министерство на финансите при БНБ над 400 млн. лв. от данъци на физически лица и фирми. Тези пари ще излязат от банковата система, в резултат на което общата сума на левовете в обращение ще намалее. Някои от търговските банки ще почувстват временен остър недостиг на свеж левов ресурс. Търсенето му, а съответно и цената му ще се повишат. Този път, а и занапред едва ли в периода на плащане на месечни данъчни задължения еднодневен междубанков депозит ще се продава над 10 процента. Единствената причина за това се крие в решението на БНБ да изкупува евро от сметки на банките в нея в същия работен ден.

Facebook logo
Бъдете с нас и във