Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОСНОВНАТА ЛИХВА УДАРИ ТАВАНА

Основният лихвен процент отново подобри годишния си рекорд. От 22 ноември неговата стойност достигна 4.71 процента. Само седмица по-рано той отбеляза най-високо ниво от 4.5 процента. Идеята за въвеждане на ОЛП бе той да отразява реалното състояние на икономиката, т.е. на каква цена банковите институции са готви да отпуснат средства както за финансови, така и за стопански начинания. Но в момента за основна лихва в България се приема достигнатата средна годишна доходност от първичната продажба на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа. Тя от своя страна е в пряка зависимост от моментното състояние на междубанковия паричен пазар. Ето защо намаляването на стойността на ОЛП, продължаващо вече трета година, съвсем не се дължи на по-добрите инвестиционни възможности на капиталовия пазар у нас. Напротив, трендът й бе низходящ поради простата причина, че банките нямат голям избор за влагане на свободните си левове, поради което кредитират единствения сигурен длъжник - държавата. Тя от своя страна, чрез Министерство на финансите, показва, че няма нужда от свеж левов ресурс. Затова новите количества ценни книжа се емитират единствено за да заменят излизащите от обръщение стари. Засиленото търсене на ДЦК от страна на финансовите, застрахователните и осигурителните структури не е съпроводено с емитиране на по-големи количества книжа. В резултат цената им се повишава, а доходността им пада.


Сегашната моментна тенденция за повишаване на ОЛП е такава от средата на октомври. Тогава междубанковият паричен пазар започна да изпитва недостиг на левове. Лихвите по краткосрочните сделки с падежи до една седмица се повишиха и надминаха в средата на ноември 5 процента. За сравнение на такива нива се търгува еврото на световните финансови пазари, но за срокове от три месеца. Ето защо достигнатите средно 4.71% от продажбата на тримесечни ДЦК будят учудване. Аукционът за продажбата им се проведе на 20 ноември и това беше единственият за изминалата седмица търг за продажба на държавни облигации. Подадените до Централната банка поръчки достигнаха 10.07 млн. лв. и бяха напълно достатъчни, за да се изкупи цялото предложено количество от 5 млн. лева.


През изминалата седмица българският лев излезе от скривалището си, в резултат на което лихвените проценти на междубанковия паричен пазар рязко се понижиха. Еднодневните депозити в началото на седмицата се търгуваха при 5 процента. В четвъртък цената им падна наполовина.


Наличието на големи количества свободен ресурс на пазара неминуемо ще даде своето отражение върху резултатите от продажбата на ДЦК в понеделник, 27 ноември. Аукционите, организирани от БНБ в този ден, са два. За отбелязване е, че продаваните емисии се вписват в инструментариума на паричния пазар, защото книжата са краткосрочни. Падежът на едната е след три месеца, а на другата - в края на ноември 2001 година. И двете емисии са безлихвени. Общият номинал на първата е 5 млн. лв., а на втората - 20 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във