Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОСНОВНАТА ЛИХВА СЕ ДЪРЖИ НА НИВО

Петър Драмов, левов дилър


Основният лихвен процент и за следващата седмица остана 4.46%, защото средната годишна доходност от първичната продажба на тримесечните безлихвени държавни ценни книжа не се промени. Аукционът за продажбата им се проведе на 6 ноември. В него участваха 17 от общо 24 първични дилъри на ДЦК. Общата сума на подадените от тях поръчки достигна 14.74 млн. лв. и това е едно от най-високите нива за 2000 година. В резултат емисията от 5 млн. лв. номинал бе продадена изцяло, но въпреки високата активност доходността на тези книжа не се понижи. Явно повечето от инвеститорите бяха готови да се сдобият с част от облигациите, но при близка до 5% годишна лихва, колкото е и цената на ресурса в евро на международните финансови пазари за същия срок.


Другият търг, проведен в понеделник от БНБ, беше за продажбата на част от предвидените общо 40 млн. лв. номинал от петгодишна лихвоносна емисия ДЦК. Плащанията по нея ще стават на всеки шест месеца, като с последното ще се издължи и главницата. Първият от предвидените три аукциона за продажбата на емисията се състоя на 9 октомври. Очакванията на повечето от участниците, че предложените за продажба 15 млн. лв. номинал ще се реализират при висока доходност, не се сбъднаха. Спечелилите наддаването инвеститори ще получат съответно 8.51, 9.09 и 9.19% годишно.


На 13 ноември Българска народна банка ще проведе два аукциона за продажба на ДЦК. Единият от тях е, както обикновено, за тримесечна сконтова емисия с обща номинална стойност 5 млн. лева. На втория ще се пласира част от останалите тригодишни лихвоносни ценни книжа от отворен тип с фиксирани купонни плащания при 7.5% на годишна база. Общата сума на емисията е 30 млн. лв. номинал. На първия, проведен месец по-рано търг, се продадоха книжа с лицева стойност 10 млн. лв. при средна годишна доходност от 6.96 процента. Сега бяха предложени ДЦК за 10 млн. лева.


Приятната изненада в последно време е съживяването на вторичния пазар на ДЦК у нас. Вече няма ден, през който там да не се сключват сделки, като в същото време се увеличават и оборотите. Заслуга за този ефект имат както Министерство на финансите, така и всички участници на пазара. От една година насам ведомството на Муравей Радев използва създалия се благоприятен инвестиционен климат на пазара, като предприе стъпки към съкращаване на емисиите със срок до падежа до една година, а пусна в редовно обращение тригодишни. Наскоро бяхме свидетели и на успешен опит за продажбата на петгодишна лихвоносна емисия книжа. В резултат на това най-вероятно в емисионния календар за 2001 г. тя ще залегне като постоянна на мястото на двегодишната. Така догодина на първичен пазар ще се търгуват само три- и петгодишни лихвоносни емисии ДЦК. Тримесечните безлихвени книжа и занапред ще се предлагат най-малкото, защото достигнатата средна годишна доходност от тяхната реализация се приема за основен лихвен процент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във