Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОСНОВНАТА ЛИХВА ПОТЪНА ПОД 4 ПРОЦЕНТА

Началото на изминалата седмица донесе известно оживление на междубанковия левов паричен пазар. Причина за това бе увеличеното търсене на националната валута, след като на 3 февруари банките регулираха салдата по сметките си в БНБ във връзка с попълването на изискваните минимални задължителни резерви. Това доведе до покачване на лихвите, срещу които кредитните институции разменяха левов ресурс под формата на депозити и репо-сделки. Овърнайт вложенията се търгуваха при 1.0-1.4% на годишна база, а цената на седмичните варираше между 1.5 и 1.7 процента.
Среднодневните обеми на пазара се движеха между 70 и 90 млн. лв., като около 90% заемаха еднодневните депозити. Като цяло търговията бе спокойна и балансирана. Предлагането успя напълно да задоволи увеличеното търсене на левове. Но ликвидността в системата остана висока поради постъпилите в банковите институции преводи за изплащане на субсидии за общините и пенсии. Както е известно, държавата превежда до десето число на всеки месец в банките средства за пенсии, а те ги изплащат през следващите десет работни дни.
Друг фактор за високата ликвидност на пазара са постъпилите на 7 февруари от Министерството на финансите плащания по притежавани от банките държавни ценни книжа в размер на около 18 млн. лева. По-съществено покачване на цената на левовия ресурс може да се очаква едва към края на следващата седмица, тъй като настъпват крайните срокове за плащане на данъци. За ДДС той е 14, а за данък печалба 15 февруари.
На 5 февруари Българската народна банка проведе аукцион за продажба на тримесечни сконтови държавни ценни книжа с номинална стойност 10 млн. лева. В него участваха чрез състезателни и несъстезателни поръчки 17 първични дилъри, а беше пожелан номинал от 22.3 млн. лева. В резултат на високия интерес средната годишна доходност на тези книжа спадна до 3.96% на годишна база, което представлява най-ниското ниво на основния лихвен процент от 20 септември 2000 г. насам. За сравнение - до понеделник ОЛП беше 4.29 процента.
На 12 Февруари Централната банка, по поръчка на Министерството на финансите, е насрочила аукцион за продажба на едногодишни сконтови държавни ценни книжа с номинална стойност 20 млн. лева. За начална дата на емисията ще се счита 14 февруари. Максималното количество книжа, което един първичен дилър може да придобие за своя сметка и от името на свои клиенти, е 35% от общия обем на предлаганата емисия. Деветдесет и пет процента от номинала са предвидени за продажба чрез състезателни поръчки. Това е първата емисия едногодишни книжа, които БНБ предлага през тази година. До края на 2001 г. ще бъдат организирани още три аукциона на облигации с такъв матуритет. Последната продадена емисия едногодишни ДЦК се продаде през ноември 2000 г., като доходността й беше 5.40 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във