Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОСНОВНАТА ЛИХВА ЧУКНА НОВ ГОДИШЕН РЕКОРД

Основният лихвен процент достигна рекордното си за годината ниво от 4.5% тази седмица. Такава беше доходността на продадените в понеделник тримесечни държавни облигации. ОЛП подобри с 0.04% рекорда си от предходната седмица. Въпреки това средната му стойност за настоящата година, определена от проведените досега 46 първични аукциона, е само 3.75 процента. Това е с повече от пункт по-ниско в сравнение с усредненото му ниво за миналата година.


Покачването на основната лихва е естествено продължение на драстично високите котировки, при които се търгува левов ресурс на междубанковия пазар. Среднодневните обороти и през изминалата седмица се задържаха около 60 млн. при 80 млн. лв. месец по-рано. Ограниченото предлагане на левове под формата на депозитни и репо-сделки при постоянни стойности на търсенето естествено доведоха до покачване на цената на ресурса. Овърнайт-срокът в понеделник струваше 4.2%, докато в петък достигна 5% на годишна база. Едноседмичните депозити се търгуваха в тесните граници от 4.9 до 5 процента. Сделки за по-дълги срокове не се сключваха поради твърде високия риск от рязка промяна на цената на левовия ресурс както за продавачите, така и за купувачите му. Единствената логична причина тя да се задържи така висока е, че всички участници на пазара удължиха валутните си позиции. За сравнение, на международните финансови пазари ресурс за срок от един ден в EURO се търгува срещу 4.75% лихва, а в USD - срещу 6.4% на годишна база.


На 13 ноември Централната банка проведе още един аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Това беше вторият от общо три предвидени аукциона, чрез които Министерството на финансите ще продаде цялото количество на тригодишната лихвоносна емисия ценни книжа с номинал 30 млн. лева. Купонът е в размер на 7.5%, като начислените лихви ще се изплащат на всеки шест месеца. Достигнатата средна годишна доходност на първия проведен на 16 октомври аукцион беше 6.96 процента. Достигнатите сега минимална, средна и максимална продажна цена, съответно от 101.22, 101.44 и 101.94 лв. за 100 лв. номинал повтарят нивата от предишния търг. В резултат на това и средната доходност остава без изменение. Оставащите за продажба 10 млн. лв. номинал ще се реализират също на аукционен принцип на 18 декември.


За 20 ноември Министерството на финансите е насрочило само един аукцион за продажба на ДЦК. На него ще бъдат предложени, както обикновено, тримесечни безлихвени ценни книжа. Общият им номинал е 5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във