Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Още пазим мястото си на витрината

В ситуации като сегашната - на много обещания и на значително по-пестеливи действия - най-много поскъпват книжата на страните, които имат инвестиционен рейтинг, но не са сред отличниците в тази група, а са в дъното на таблицата. Такива са книжата на Испания, на Италия и България.


Превесът на търсенето над предлагането на българските еврооблигации с падеж юли 2017 г. е в основата на по-високата им с 1 евро цена спрямо предишната седмица и вече е 103.3 евро за 100 номинал с отговарящата й доходност 3.5% на годишна база. Другата ни, деноминирана в долари, глобална облигация с падеж януари 2015 г. също се радва на изявен инвеститорски интерес и подобаваща по-голяма цена от 113.6 щ. долара за 100 номинал, т.е. доходност 2.48% на годишна база.


Глобалната ни облигация в евро, излизаща от обращение през януари 2013 г., се търгуваше при 103.15 евро за 100 номинал, или доходност 0.3 процента.


Активни са купувачите и на вътрешния вторичен пазар на ДЦК. Но тук предлагането е оскъдно, в резултат на което цените на книжата са силно завишени, а доходността им е много ниска (заради обратнопропорционалната връзка цена/доходност). Сделките не бяха много, което е обяснимо при липсата на ликвидност на този пазар. Доходността на книжата с остатъчен срок до падежа от пет години беше 3.4%, на седемгодишните 4% на годишна база и на десетгодишните - 4.6% годишно.


Следващият аукцион е предвиден за 13 август. Тогава Министерството на финансите ще предложи за продажба книжа от емисия със срок до падежа 10 години и с номинал 50 млн. лева.


Държавните ценни книжа стават все по-апетитна хапка, доколкото са единствената сигурна алтернатива за банковата система да инвестира свободните си левови наличности. Балансовото число на банковата ни система вече е 79.4 млрд. лв., със 700 млн. лв. повече спрямо месец по-рано. Част от това увеличение (400 млн. лв.) се дължи на кредитната активност най-вече в корпоративния сегмент. Обаче още 300 млн. лв. остават свободни, при това само за последния месец. Търсенето на инвестиционни алтернативи е много активно, но до намирането им тези суми остават да се търкалят на междубанковия паричен пазар, където съвсем естествено предлагането е много по-голямо от търсенето. Това е и основната причина стойностите на лихвите по най-търгуваните еднодневни депозити да са все по-близки до 0 процента.


През изминалата седмица индексът ЛЕОНИЯ, отразяващ овърнайт лихвите, отчете исторически най-ниската си стойност от 0.03% на годишна база. За предишния месец средната му стойност е 0.08%, колкото е и основният Лихвен процент в сила за месец август. Нарасналите обеми - до 310 млн. лв. дневно, спрямо 150 млн. лв. няколко месеца по-рано, в едно с по-ниските лихви показват, че превесът на предлагането над търсенето е огромен. Едноседмичните сделки се договаряха при 0.1%, а едномесечните при 0.15% на годишна база. Не липсваха и такива със срок до падежа една година, но те се осъществиха при 1 процент.


На този фон е ясно, че банките ни не са имали каквито и да е затруднения при приключването на поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви, който изтече на 3 август.


Петър Драмов, ldquo;УниКредит Булбанкrdquo; АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във